Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Aşağıdakilerden en az 3’unun varlığı ile birlikte ,15 yasından beri suren başkalarının haklarını saymayıp, diğerlerinin haklarına saldırı ile kendini gösteren kişilik bozukluğudur.
1-Tutuklanmasına yol açacak davranışlarda ısrar ile kendini gösteren yasalara
uygun ,sosyal davranışlara uyamama
2-Devamlı olarak yalan söyleme, farklı takma adlar kullanma, zevk ya da kişisel
çıkarı için başkalarını aldatma gibi dürüst olmayan davranışlar
3-Aniden sonucunu düşünmeden yapılan davranışlar,gelecek için planlar
yapmama
4-Tekrarlayıcı kavga, dövüş ,saldırılar ile birlikte öfkelilik hali
5-Kendisi, yakınları ya da başkasının güvenliği ile ilgili umursamazlık hali.
6-Bir isi yürütememe veya parasal sorumluluklarını yerine getirmeme ile giden
sürekli bir soru suçluk durumu
7-Başkasına zarar vermiş, fena davranmış birseller çalmış olmasına rağmen
duruma ilgisiz kalıp, kendini hakli göstermeye calisi k ve bundan vicdan azabı
duymamak.
-Kişinin en az18 yasında olması ve 15 yas öncesi davranım bozukluğu belirtileri
göstermeye başlamış olması gerekmektedir.
Rahatsızlığın olusunda rol alan etkenler:
Ani dürtüsel hareketler ve saldırgan davranışların beyindeki anormal serotonin
işlevi nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Bu kişilerin genetik yatkınlık
durumları olmasa bile , erken çocukluk dönemlerinde anne- babanın maddi ya
da manevi yokluğu, ebeveynin cezalandırıcı, aşağılayıcı tavırlar sergilemesi.
Rahatsızlık psikopati ve sosyopati olarak da bilinmektedir.Hastada 15 yas
öncesinde davranım bozukluğu belirtileri vardır. (insan ya da hayvanlara yönelik
saldırganlık, mala zarar verme, başkalarına ait şeyleri çalma ve sahtekarlıklar
yapma(ev-okuldan kaçma,hırsızlık) ve kuralları, disiplini önemli derecede
bozma) Bu davranışlar sürekli kendini göstermektedir. Bu kişiler yasadışı isler
peşinde koşarlar. Başkalarının düşünceleri onlar için önemli değildir.
Toplumda görülme oranı:
Erkeklerde % 3,kadınlarda % 1 oranında görülmektedir. Madde kullanımı
nedeniyle yataklı tedavi görülen kurumlar ve adli mekanlar ya da cezaevlerinde
daha yüksek oranda görülmektedir. Çoklukla yalan söyler, çevrelerindekileri
aldatır, çıkar elde etmek ya da sadece zevk almak için başkalarını kullanır ya da
yanıltırlar. Öfkelerine hakim olamayıp,kavga ederler,esleri, çocukları, anababalarını
döverler. Ana-baba olmanın gereklerini yerine getiremez, düzenli,
sakin bir aile hayati oluşturamazlar. Tehlike oluşturacak etkinliklere atılırlar
(hızlı ve zikzaklar yaparak araba kullanma, alkollü araç kullanımı, tekrarlayan
kazalar yapma gibi ).
Farklı ve zararlı cinsel ilişkiler ve alkol-madde kullanımı görülebilir.
Sorumluluklarını yerine getirmedikleri için isten atılmaları, işverenle tartışmaları
fazladır. Herkes gibi düzenli ve doğru yoldan yasayamazlar. Çok is değiştirirler.
Yokluk içinde kalıp, sokaklarda yatabilirler. Askerlikleri aldıkları cezalar
nedeniyle uzar, uzun sureli hava değişimi raporları alırlar.Yaptıklarından pişman
olmazlar.Kibirli bir görünüm sergilerler.
Kimlerde daha çok rastlanmaktadır?
Genellikle sosyoekonomik düzeyi düşük ve kırsal kökenli kişilerde
görülmektedir.
Hastalığın seyri:
Eğer kişi yapılan eylemler sonucu ya da kotu yasam koşulları sonrası ölmezse ,
rahatsızlık 40 yas sonrasında etkinliğini azaltabilir.
Ailesel yatkınlık:
Bu bozukluk hastanın 1. derece akrabalarında genel topluma göre daha çok
görülmektedir. Ayrıca bu kişilerin akrabalarında somatizasyon bozukluğu ve
madde kullanım bozukluğu da yüksek düzeydedir. Sebepleri:
Çocuklukta dikkat eksikliği- hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda ileri
donemde görülme riski yüksektir.

belgesi-1947

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin