Asya Tehlikesi

Asya artık Avrupa’nın üstün gücüne inanmamakta ve uzun zamandır onun için tartışılmaz kural olarak kabul edilen, Batı uygarlıklarının egemenliğini, bugün ciddî bir biçimde tartışmaktadır. Batı ile Doğu arasına şimdi kara kedi girmiştir. Bugün, sık sık bu konuda çok sert lâflar edilmekte, bazı konularda da susulmaktadır. Asya’da ulaşılmak istenen hedef açık seçik ortadadır, Batı ise her konuda tereddüt ve şüphe içinde.

 

Fikirler şaşılacak bir hızla yayılmaktadır. Rus Bolşevizmi nasyonalizm rengine bürünmüş, ama Asya sorunları karşısında oportünist olmuştur. Ortaya çıkan yeni formül şu: Asya Asyalılarındır.

 

Asya’dan kopup gelen bu dalgaya karşı tek set Türklerin Türkiyesidir. Çok güçlü ve mantıklı olan bu devlet ise, İngiliz-Yunan saldırısı ile parçalanmak isteniyor.

 

1920 yılının Aralık ayında Fas’taki ileri gelen resmî şahsiyetler, ”Biz de bağımsız ve güçlü bir Türkiye istiyoruz” diyorlardı.

 

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği
belgesi-2691

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin