Ateizm Nedir?

Doğa üstü varlıkların ve dolayısıyla da tanrının  varlığını, mantık, akıl, ve bilim yoluyla değerlendiren/ neden sonuç ilişkisi içerisinde doğa üst güçlerin olamayacağını ispat eden görüş…  Ateizm, ruh, ölümden sonra yaşam vb. her türlü metafizik inançların akıl ve mantıkl yoluyla yadsınmasını kapsar. Ateizm, Tanrıyı ve tinsel (ruhsal) varlıkları kabul eden teizmin karşıtıdır.

Ayrıca ateizm, Tanrının var olup olmadığı sorusunu karşılıksız bırakan, bu sorunun yanıtsız  ya da yanıtlanamaz olduğunu savunan agnostizimden ayrılır. Ateistlere göre, tanrının var olmadığı kesin bir doğrudur. Ateizmin felsefesel temeli, özdekçiliktir.

Ateizm i inkarcılıkla birbirine karıştırmamak gerekir.  Ateizm tanrıyı inkar etmez; tanrının olmayacağına bilimsel yaklaşım sunarlar…

Ateizm, bazılarımızın sandığı gibi nefret ve kinden yani duygusallıktan doğan düşünce akımı değildir; mantıksal ve akılcı yaklaşımla tanrının varolup olamayacağını sorgulayan ve sonuca ulaşan düşüncedir.

Kara değik teorisini ortaya atan ünlü bilim adamı Stephen Hawking’ı ateist bilim adamlarına örnek olarak verebiliriz.

belgesi-2069

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin