Bir Düğün Gecesi

1.KİTABIN KONUSU    :Fitnat hanımın torununun düğününde yaşanan olaylar.
2.KİTABIN ÖZETİ         :Bütün olaylar Ankara’da  birkaç  saatlik düğün esnasında geçer.Her biri ayrı yollar tutturmuş üç çocuk anası Fitnat Hanımın torunu Ayşen evlenmektedir.12 Mart hadiselerinden bir süre sonradır.Fitnat Hanımın büyük oğlu İlhan eski bir milletvekili, halen işini bilir zengin bir insandır.Karısı Müjgan da bu burjuva hayatına uymuştur.Fitnat Hanımın öğretim üyesi olan küçük kızı Aysel marksisttir ve yeğeninin düğününe gelmemiştir.Aysel’in kocası Ömer de Siyasal Bilgilerde profesör iken marksist düşüncelerinden dolayı bir ara görevinden uzaklaştırılmışsada tekrer görevine dönmüştür.Fitnat hanımın diğer kızı ressam Tezel inançsız ve bedbin bir marksistse de , dönemin adamı olmaya yanaşan solcuları göre göre onlara olan inancını da kaybetmiştir.Tezel iki defa evlenip boşanmıştır,bohem bir hayat sürmektedir.İlhan  kızı Ayşen’in anarşistler eline düşmekte olduğunu fark ederek onu bir general oğlu olan Ercan’la alelacele evlendirmektedir.

3.KİTABIN ANA FİKRİ:Bir ailenin nasıl dağıldığı ve çocukların nasıl kötü yollara saptığı anlatılıyor.

4.KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN       DEĞERLENDİRİLMESİ:
Fitnat hanım:Üç çocuk anası yaşlı bir kadın.
İlhan:Fitnat hanımın büyük oğlu ve milletvekili.
Ayşen:Fitnat hanımın küçük torunudur.
Müjgan:İlhanın karısı.
Aysel:Fitnat hanımın küçük kızı ve öğretim üyesi.
Ömer:Ayselin kocası ve aynı zamanda profesör.
Tezel:Fitnat hanımın diğer kızıdır ve inançsızdır.

 

5.KİTAP  HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER:

Kitap genel itibarıyla konu olarak çok güzel fakat yazar o dönemin siyasi olaylarını romanda çok aşırı şekilde irdelemiş.Eski dönemlerdeki yaşantılar bence şimdikinden çok farklı değil.

 
6.KİTABIN YAZARI HAKKINDA KISA BİLGİ:
Adalet AĞAOĞLU Ankara Dil ve Tarih Coğrafya fakültesi Fransız dili ve edebiyatı bölümünü bitirdi.(1950).TRT program dairesi uzmanlığı , bu dairede başkanlkık görevlerinde bulundu;1970’teradyodan ayrıldı.Radyo ve sahne için oyunlar yazdı.Üç oyun yapıtıyla TADK 1974 Tiyatro ödülünü aldı.Taşrada eski eşraf ailelerinin yaşamı,Cumhuriyet döneminde toplumsal değişimin yol açtığı sarsıntılar,gibi konuları öykü ;(Sessizliğin ilk sesi 1978 ;Hadi gidelim1982) ve romanlarında (Ölmeye yatmak,1973 ; Bir düğün gecesi ; Yaz sonu 1980 ; Üç beş kişi 1984)konu edindi.Yaşamı ve edebiyat hayatıyla ilgili anıları Göç temizliği (1985),deneme –eleştiri yazıları Geçerken (1986) yapıtlarındadır.
 

belgesi-2401

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin