Birincil Piyasa

 

Birincil piyasalar, işletmelerin gereksinim duydukları fonları doğrudan doğruya fon sunucularından karşılamak amacıyla oluşturulan piyasadır. Birincil piyasada fon kullanıcıların gereksinim duydukları fonları sağlamak için, fon sunucularına ilk kez, yeni sundukları menkul kıymetlerin satışı gerçekleşir.

işletmeler, gereksinim duydukları fonları sağlamaya çalışırken, doğrudan çıkarım ya da dolaylı çıkarım yollarından birini seçebilirler, ihraç ettikleri menkul kıymetleri, doğrudan birincil piyasaya sunmak isteyen işletmeler için, iki seçenek vardır. Birinci seçeneği seçen işletme, ihraç ettiği menkul kıymetleri çok sayıdaki yatırımcıya sunar. İkinci seçeneği benimseyen işletme ise, birkaç yatırımcıya menkul kıymetlerini satabilir.

Eğer birincil sermaye piyasasında aracı kurumların hizmetlerinden yararlanılarak işlemler yapılıyorsa, dolaylı çıkarım söz konusudur.

Ülkemizde özellikle hisse senetleri ile birlikte özel sektör tahvilleri, hazine tarafından çıkarılan tahvillerin tutarında büyük artışlar görülmesi ve bunların doğrudan talep edilmesi birincil piyasanın gelişmesine yol açmıştır.

 

belgesi-2908

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin