Boyacı Camii / Gaziantep

Hamdi Kutlar caddesinde yer alan bu cami, Antep’in en eski camilerinden biri olarak bilinmektedir. Bir söylenceye göre Boyacı Yusuf, diğer bir söylenceye göre de Kadı Kemalettin tarafından yaptırılmıştır. Halk arasında Kadı Kemalettin Camii olarak da bilinmektedir. Yapımı ile ilgili olarak kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 1211 yılında yapıldığı ve 147 yıl sonra minber eklendiği sanılmaktadır. ( Minberinin üzerindeki 1358 tarihi bize bu tarihte yapılmış olabileceğini göstermektedir.)  Dış avlusu ile birlikte dikdörtgen bir zemine oturan Cami, bir söylenceye göre Kabe’ye benzetilmek amacıyla böyle düzenlenmiştir. Avlusunda güneş sistemini simgeleyen bir yer işlemesi bulunmaktadır.  Mihrabın etrafı da 12 kollu yıldızlar ve değişik geometrik desenlerle süslenmiştir. Bu camii ön plana çıkaran özelliklerinden biri de diğer camilerde rastlanmayan kızaklı bir minberinin olmasıdır. Cuma günleri bu minber dışarıya çıkarılmakta, hutbeden sonra ise yine yuvasına yerleştirilmektedir.  Antep savunmasının da izlerini taşıyan 65 basamaklı minaresindeki ahşap işçiliği ince bir zevki yansıtmaktadır. Turistik tanım amacıyla kullanılan fotoğraflardaki minare, işte bu minaredir.

 

 

 

Kaynak: www.ozcelikel.com
belgesi-2178

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin