Çevre Akımları Yöntemi

Elektrik devrelerinin çözümünde kullanılan en basit ve en kolay yöntemlerden biri çevre akımları yöntemidir.Bu yöntemde devrenin her bir gözü için bir çevre akımı seçilir.Gözlerden seçilen çevre akımlarına göre kirşofun gerilimler denklemi, her bir göz için yazılır.Göz adedi kadar bilinmeyen çevre akımı ve denklemi bulunur.Denklem çözülerek her bir gözün çevre akımı hesaplanır.Çevre akımlarından da kol akımları kolaylıkla bulunabilir.

Şekil  deki devrenin iki gözü vardır.Bu gözlerden seçilen akımlar Ia ve Ib ise, gözlere II. Kirşof kanununun uygulanması ile,

 

 E = (R1 + R3) . Ia + R 3. Ib

E = R3 . Ia + (R2+ R3) . Ib

 

denklemleri elde edilir. Bu denklemlerden Ia ve Ib   göz akımları bulunur. Kol akımları da bulunan göz akımları yardımıyla,

I1 =  Ia
 I2  = I
b
I3 = Ia + Ib

 

 

Örnek :

    Aşağıdaki şekildeki devrede her bir kolun akımını çevre akımları yöntemiyle bulunuz.

 

Kaynak: İsmail ÇOŞKUN – Emin GÜVEN – ELEKTROTEKNİK
belgesi-2878

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin