Enzimlerin Yapısal Özellikleri

Katalitik RNA moleküllerinin küçük bir grubu hariç bütün enzimler proteindirler. Bu nedenle enzimler, proteinlere ait tüm yapsal özellikleri gösterirler. Enzimler, dier proteinler gibi 12.000’den 1.000.000 üzerine kadar deien moleküler arla sahiptirler. Enzimlerin katalitik aktiviteleri, doal protein konformasyonlarnn bütünlüüne baldr; bir enzim denatüre edilirse veya alt ünitelerine ayrtrlrsa katalitik aktivitesi genellikle kaybolur; bir enzim amino asit komponentlerine yklrsa katalitik aktivitesi daima harap olur. Enzim proteinlerinin primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner yaplar, katalitik aktiviteleri için esastr.
Baz enzimler aktivite için, protein yapy oluturan amino asit kalntlarndan baka kimyasal komponent gerektirmezler. Baz enzimler ise kofaktör diye adlandrlan bir ek kimyasal komponent gerektirirler. Kofaktör, ya Fe2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+ gibi bir veya daha fazla inorganik iyon ya da koenzim denen organik veya metalloorganik kompleks bir moleküldür.
Kofaktör olarak ilev gören inorganik iyonlar ve ilgili baz enzimler unlardr:

Kofaktör olarak ilev gören koenzimler, genellikle suda çözünen bir vitamin türevidir. Baz koenzimler ve molekülden moleküle transportunu saladklar baz kimyasal gruplar unlardr:

Baz enzimler aktivite için hem bir veya daha fazla metal iyonu hem de bir koenzim gerektirirler.
Kofaktörü ile birlikte tam, katalitik olarak aktif bir enzim, holoenzim olarak adlandrlr; holoenzimin bir protein ksm bir de kofaktör ksm vardr. Holoenzimin protein ksm apoenzim veya apoprotein olarak adlandrlr.
Holoenzimin kofaktör ksmnn, baz enzimler için Fe2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+ gibi bir veya daha fazla inorganik iyon; baz enzimler için ise koenzim denen bir organik veya metalloorganik kompleks bir molekül olduunu biliyoruz. Holoenzimin kofaktör ksm koenzim ise; koenzim enzime çok sk balanm olabildii gibi, koenzim enzime çok gevek olarak balanm olabilir. Koenzimlerin enzim proteinine çok sk bir ekilde, kovalent olarak bal olup enzim proteininden ayrlmayanlar prostetik grup olarak adlandrlrlar; örnein biotin, karboksilazlara sk bir ekilde kovalent olarak bal bulunur yani karboksilazlarn prostetik grubudur. Koenzimlerin enzim proteinine çok gevek bir ekilde nonkovalent olarak bal olup enzim proteininden ayrlabilenleri kosubstrat olarak adlandrlrlar.
Baz enzimler, fosforilasyon, glukozilasyon ve dier baz süreçler vastasyla modifiye edilirler ki bu deiikliklerin birçou enzim aktivitesinin düzenlenmesinde olur ve önemlidir.
belgesi-2276

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin