Eşeyli Üreme

 

Eşey bakımından  farklı iki bireyden veya  aynı bireyin farklı organlarından  farklı karakterdeki  gametlerin birleşerek  zigotu meydana getirmesine  eşeyli üreme  denir.

 

    Eşeyli üremede üreme hücresine gamet denir. Bütün canlıların gametleri haploid yapıda kromozom taşır. Eşeyli üreyen canlıların büyük çoğunluğu gametlerini mayozla oluştururken istisna olarak su yosunları, çiçeksiz bitkilerde erkek arılarda gametler monoploid bireyden mitozla oluşur.

   Genellikle erkek gametlere sperm, dişi gametlere ise yumurta adı verilir. Bu gametler gonat adı verilen üreme organlarında oluşturulur. Erkek üreme hücresi olan sperm testis denilen gonatta dişi üreme hücresi olan yumurta ovaryum denilen gonatta mayozla üretilirler.

   Hayvanların çoğunda ve bazı bitkilerde dişi ve erkek gametler eşey bakımından  farklı bireylerde meydana gelir.Böyle canlılara ayrı eşeyli denir.Bazı  canlılarda ise üreme hücrelerini   meydana getiren dişi ve erkek  eşey bezleri  aynı  bireyde bulunur.Böyle  canlılara  hermafrodit denir.

   Örneğin,hidra,planarya,tenya,yer solucanı ve salyongoz hermafrodit canlılardır.Çiçekli bitkilerin çoğu erseliktir.Fakat çoğu zaman  kendi polenleri kendi yumurta hücresini dölleyemez.Çünkü,polen ve yumurta hücresinin  oluşumu farklı zamanlarda gerçekleşir.

Kaynak: maltepe yayınları byoloji kitabı
belgesi-2406

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin