“Going To” Future Tense – Past

Kullanımı
? Aldığımız ve yapacak olduğumuz ama yapmadığımız gelecekle ilgili kararlarımızda kullanılır.
? Kesin yapılacak olan ama yapılmayan gelecekle ilgili niyetlerde.

Olumlu Cümle  (+)
Özne +was were going to+ FiiI+ Nesne + Zaman İfadesi
Subject +was, were going to+Verb+ Object + Time Expression
I        was going to phone her tommorrow.
You  were  going to come here tommorrow
We   were   going to visit them tommorrow
They were   going to buy a new car tommorrow
He  was   going to sell his PC tommorrow
She  was   going to tell me tommorrow
It  was   going to write this paper tommorrow
I was gonna do my homework.

 

  WH- Questions
• What were you gonna do?
   I was gonna study English .
• Where were you gonna go ?
   I was gonna go to Mugla City .
• Whom  were you gonna phone?
   I was gonna phone  my mother.
• Who was gonna run?
  Murat was gonna run.
• How was she gonna come here?
  She was gonna come by plane.

 

belgesi-2527

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin