Günlük Hayatta Fransızca

Merhaba.
Bonjour.
Bonjur.

Günaydin.
Bonjour.
Bonjur.

Tünaydin.
Bonjour.
Bonjur.

Iyi günler.
Bonjour.
Bonjur.

Iyi aksamlar.
Bonsoir.
Bonsuar.

Iyi geceler.
Bonne nuit.
Bonnüi.

Tesekkür ederim.
Merci.
Mersi.

Birsey degil.
De rien.
Dörien.

Sagolun, iyiyim.
Bien, merci.
Bien, mersi.

Evet.
Oui.
Viy.

Hayir.
Non.
No.

Hanim.
Madame.
Madam.

Bey.
Monsieur.
Mösyö.

Lütfen.
S’il vous plait.
Silvuple.

Affedersiniz.
Excusez-moi.
Eksküze mua.

Aciktim.
J’ai faim.
Je fem.

Susadim.
J’ai soif.
Je suaf.

Kayboldum.
Je suis perdu.
Jösüi perdu.

Tamam.
D’accord.
Dakkor.

Önemli.
C’est important.
Se emportan.

Acele.
C’est urgent.
Se ürjan.

Imdat.
Au secours.
Osökur.

Hosgeldiniz.
Soyez la Bienvenue.
Suaye la bienvönü.

Hosbulduk.
Merci.
Mersi.

Allahismarladik.
Au revoir.
Orövuar.

Güle güle.
Au revoir.
Orövuar.

Anliyorum.
Je comprends.
Jö kompran.

Anlamiyorum.
Je ne comprends pas.
Jönö kompran pa.

Biliyorum.
Je sais.
Jö se.

Bilmiyorum.
Je ne sais pas.
Jönö sepa.

Istiyorum.
Je veux.
Jö vö.

Istemiyorum.
Je ne veux pas.
Jönö vöpa.

Lütfen bana…
Svp.pouvez-vous me….
Silvupile
Puvevu mö…..

Yardim edin.
Aidez-moi.
Ede mua.

Dün.
Hier.
Ier.

Bugün.
Aujourd’hui.
Ojurdui.

Yarin.
Demain.
Dömen.

Sabah.
Matin.
Maten.

Ögle.
Midi.
Midi.

Aksam.
Soir.
Suar.

Gece.
Nuit.
Nüi.

Burada.
Ici.
isi.

Surada.
Là – bas.
Laba.

Orada.
Là – bas.
Laba.

Sagda.
À droite.
Adruat.

Solda.
À gauche.
Agoş.

Önde.
Devant.
Dövan.

Arkada.
Derrière.
Derriyer.

Ilerde.
En face.
Enfas.

Dosdogru.
Tout droit.
Tu drua.

Var.
Il y a.
Ilya.

Yok.
Il n’ y a pas.
Ilniyapa.

Merhaba.
Bonjour.
Bonjur

Nasilsiniz?
Comment – allez -vous?
Koman talevu?

Tesekkür ederim, iyiyim. Siz nasilsiniz?
Merci, je vais bien et vous?
Mersi jö ve biyen e vu?

Tesekkür ederim. Ben de iyiyim.
Merci, je vais bien moi aussi.
Mersi jö ve biyen mua ossi.

Adiniz ne?
Comment vous appelez vous?
Koman vuzaple vu?

Adim Sedat . Sizin adiniz ne?
Je m’appelle Sedat et vous?
Jö mapel Sedat e vu?

Nerelisiniz?
Vous êtes de quelle nationalité?
Vuzet dö kel nasyonalite?

Türküm.
Je suis Turc.
Jösvi Türk.

Dedeman otel’de kaliyorum.
Je reste à hôtel Dedeman.
Jörest a otel Dedeman

Tanistigimiza memnun oldum.
Enchanté de faire votre connaissance..
belgesi-876

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin