Hiperaktivite

1. Aşağıdaki dikkatsizlik semptomlarından altısı ( ya da daha fazlası ) en az altı ay süreyle, uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür:
DİKKATSİZLİK
a) Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da diğer etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar.
b) Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı oyunlarda dikkati dağılır.
c) Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.
d) Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da işlerindeki görevleri tamamlayamaz. ( karşıt olma bozukluğuna ya da yönergeleri anlayamamaya bağlı değildir. )
e) Çoğu zaman üzerine aldığı etkinlikleri ve görevleri düzenlemekte zorluk çeker.
f) Çoğu zaman sürekli mental çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da bunlarda yer almaya karşı isteksizdir.
g) Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder.      ( örneğin oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç gereçler )
h) Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır.
i) Günlük etkinliklerinde çoğu zaman unutkandır.

2. Aşağıdaki hiperaktivite – impulsivite semptomlarından altısı ( ya da daha fazlası ) en az altı ay süreyle, uyumsuzluk doğurucu ve gelişim düzeyine göre aykırı bir derecede sürmüştür:
HİPERAKTİVİTE
a) Çoğu zaman elleri, ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur.
b) Çoğu zaman sınıfta ve oturması beklenilen diğer durumlarda oturduğu yerden kalkar.
c) Çoğu zaman uygunsuz olan dururnlarda koşuşturup durur ya da tırmanır ( ergenlerde ya da erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları ile sınırlı olabilir.
d) Çoğu zaman sakin bir biçimde, boş zamanlarını geçirme ya da oyun oynama zorluğu vardır.
e) Çoğu zaman hareket halindedir ya da motor tarafından sürükleniyormuş gibi davranır.
f) Çoğu zaman çok konuşur.
İMPULSİVİTE ( DÜRTÜSELLİK )
g) Çoğu zaman sorulan soruları tamamlamadan önce cevabını yapıştırır.
h) Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır.
i) Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer.(Ör: başkalarının konuşmalarına ya da oyunlarına burnunu sokar)

B. Bozulmaya yol açmış olan bazı hiperaktif impulsif semptomlar ya da dikkatsizlik semptomları 7 yaşından önce de vardır.
C. İki ya da daha fazla ortamda semptomlardan kaynaklanan bozulma vardır.
D. Toplumsal, okuldaki ya da meslekteki işlevsellikte klinik açıdan belirgin bir bozulma olduğunun açık kanıtları bulunmaktadır.
E. Bu semptomlar sadece bir yaygın gelişimsel bozukluk, şizofreni ya da diğer bir psikotik bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır ve başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz.( Örn. Duygudurum bozukluğu, Anksiyete bozukluğu, Dissosiatif bozukluk ya da bir kişilik bozukluğu )

belgesi-1991

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin