IEEE Datalink Katmanlari

IEEE ,OSI’nin Data Link katmanını LLC(Logical Link Control) ve MAC (Media Access Control) olmak üzere iki alt katmana ayırmıştır. Böylece aynı network kartı ve kablosu üzerinden birden fazla protokol ve çerçeve tipi iletişim kurabilir. Şimdi kısaca bu katmanları inceleyelim.


1.      LLC (Logical Link Control) Katmanı:Network katmanı ile donanım arasında transparan bir arayüz sağlar. Bu katmanda protokoller çerçeve içindeki bir byte’lık SAP(Service Access Point) numarasıyla adreslenir. Örneğin SNA ‘nın SAP numarası 04,NETBIOS ‘un Sap numarası F0 ‘dır. Bunun haricinde LLC üst katman protokollerine connection-oriented veya connectionless servis verebilir. Bu servisler type 1,type 2 ve type 3 kategorileri olarak adlandırılırlar.


2.      MAC (Media Access Control) Katmanı :NIC kartlarını kontrol eden sürücüler (driver) bu katmanda tanımlıdırlar. Bu sürücüler protokollerden bağımsız çalışırlar ve taşınan çerçevede hangi protokolun olduğunu dikkate almazlar.


Half-Duplex ve Full-Duplex Haberleşme


Half –Duplex iletişimde ,iletişimin yapıldığı iki sistem arasında aynı anda sadece bir tanesi iletim yapabilir. Diğer sistem bu sırada karşı sistemden gönderilen verileri almakla meşguldür.


Full-Duplex  iletişimde ise her iki sistem de aynı anda veri alıp gönderebilirler.


Kaynak: Anonim
belgesi-715

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin