İLERİDE NASIL BİR ÇOCUĞUNUZ OLACAĞI SİZ BAĞLI

İleride Nasıl Bir Çocuğunuzun Olacağını Size Bağlı! Çocuğun davranışlarına bakıp, nasıl bir aile ortamında yetiştiğini çok rahat anlayabiliriz. Çünkü çocuğun davranış şekilleri büyük ölçüde ailenin ona karşı gösterdiği tutumlara ve yaklaşımlara göre şekillenecektir.

• Koruyucu • Otoriter ve baskıcı • Demokratik  olmak üzere üç tarz aile yaklaşımını ve bu yaklaşımların sonucunda oluşabilecek çocuk şeklini eğlendirici bir dille vermeye çalıştık. Bu tespitlerimizin iyi incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi dileğiyle:

KORUYUCU AİLE YAKLAŞIMI (AŞIRI HOŞ GÖRÜ VE DÜŞKÜNLÜK) Aman ha!O senin canın ciğerin, O senin her şeyin! O hiç ağlamasın, üzülmesin! Dişleri çıktıktan sonra bile ezmelerle süzmelerle besle onu aman ha! O aç kalmasın! Yeterince yemedi gene bak! Babasının hatırı için sizin hatırınız için şunları da yesin! Aman düşmesin!,üşümesin! Hapşırdı bak doktora götürmen gerek. Aman ha hasta olmasın! Aman Onu gözünün önünden sakın ayırma, sonra bilinmez ne geleceği başına! Oynamaya mı gidecek, düşebilir, çocuklar da dövebilir, kim koruyacak onu? En iyisi sen de git onunla. Bak dondurma istedi canı gecenin 12’ sinde; “olsun canım! vardır açık,yer, bulunur elbette!” Aman o giyemez sen giydir, aman o yiyemez sen yedir! Aman o toplayamaz sen topla ! El bebeğim, gül bebeğim, can bebeğim; sensin benim her şeyim.

BÖYLE BİR ÇOCUĞUNUZ OLUR.

• Bencil,

• Kendine sürekli hizmet edilmesini isteme,

• Ev içinde ve dışında sosyal uyumsuzluk

• Koruyan olmadığında kendini açıkta ve yalnız hissetme.

• Yaşam savaşında kaçan

• Kendine güvensiz

• Saldırgan ve saygısız

• Bağımsızlığını kazanamamış bir kimse

• Hatalarda başkalarını sorumlu tutma

• Silik

• Başkaları tarafından yönetilen

• Kendi çocuklarını biçimlendirmekten aciz

OTORİTER VE BASKICI AİLE YAKLAŞIMI ( ÇOCUĞUN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ ÖNEMSEMEME) İsteklerini mantıklı yada mantıksız diye düşünme ve onu dinleme, sürekli onun isteklerini reddet. Ona aşırı sert davran korksun senden, cezalandır gücünü görsün. Sürekli her yaptığı işe karış, zaten sen olmasan hiçbir şey beceremez. İnsafsızca eleştir onu; hiç iyi yanını görme, zaten var mı ki? Toplum içinde utandır onu gülünç duruma sok. Küçük düşür ki yaptıklarından ders alsın. Ya size başkaldıracak

• Sinirli

• Yardım duygusundan uzak.

• Başkalarına karşı (kendinden zayıflara) düşmanca duygulara sahip.

• Savunucu suçunu kabul etmeyen.

• Yüzsüz

• Olumsuz ve itaatsiz. Ya da içine kapalı olacak

• Kolayca ağlayan

• Duygusal kırıklıkları olan

• İçe dönük

• Pısırık

• Kendine güveni olmayan

• Başkalarını memnun için yaşayan, kendini hiç sayan

• İstediğini söylemeye çekinen.

• Utangaç ve sıkılgan

DEMOKRATİK AİLE YAKLAŞIMI ( ÇOCUĞUN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİ ÖNEMSEME )

Yaptığı işlerde çaba ve gayretlerinden dolayı destekle onu. Ona güvendiğini belli et. Bir sorunu olduğunda yargılamadan, akıl vermeden dinle onu tüm yüreğinle. Onun mantıklı ve tutarlı istek ve arzularını reddetme. Çocukların hata yaparak geliştiğini unutma. “Hatasız kul olmaz” hatalarıyla sev onu. Ona özgürce kendini ifade etme hakkı tanı. Senden farklı düşünebileceğini de unutma ve senden farklı düşündüğünü gördüğün zaman duygu ve düşüncelerine saygı duy.

• Sosyalleşmiş

• İş birliğine hazır.

• Mutlu

• Arkadaş canlısı

• Duygusal açıdan dengeli. Sosyalleşmiş

• İş birliğine hazır.

• Mutlu

• Arkadaş canlısı

• Duygusal açıdan dengeli.

belgesi-2395

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin