İnce Memed Özet-2

Kitabın incelenmesi
 
Kitabın Adı:İnce Memed 2
Yazarı:Yaşar Kemal                 
Kahramanları:İnce Memed,Koca Süleyman,Topal Ali,Abdi Ağa,Kel Hamza,Ali Safa Bey,Arif Saim Bey,Koca Osman,Seyran Kız,Köse Halil,Ferhat Hoca,Adem,Zeynel,Sarı Ümmet,İdris Bey,Seyfali,Kamer Ana
Olay yeri:Toroslar,Çukurova ve çevresi.
Olay zamanı:1930’lu yıllar
Dil ve anlatım:Dili sade anlaşılır,anlatımı kolay anlaşılabilir,tasvirlerle süslenmiştir.Halk deyişlerine çok yer verilmiştir.
Türü:Roman
Basım Evi:Tekin Kitapevi
Sayfa sayısı:542

Yazar Hakkında Bilgi

 

Yaşar Kemal 

Asıl adı Kemal Sadık Göğceli olan Yaşar Kemal, 1923 yılında Adana’nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite köyünde doğdu. Henüz ortaokul sıralarındayken halk yazınına duyduğu ilgi onu folklor derlemeleri yapmaya yöneltti. O dönemde şiirleri Adana Halkevi’nin yayını olan "Görüşler Dergisi"nde yayımlandı. Ortaokulun son sınıfındayken okulu bırakmak zorunda kalarak ırgatlık, amelebaşılık, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik, öğretmenlik, kütüphane memurluğu gibi işlerde çalıştı. Bu arada "Ülke", "Kovan", "Millet", "Beşpınar" dergilerinde şiirleri görüldü.

1951 yılında İstanbul’a yerleşerek, Cumhuriyet Gazetesi’ nde fıkra ile röportaj yazarlığı yapmaya başladı. "Dünyanın En Büyük Çiftliğinde Yedi Gün" başlıklı röportajıyla Gazeteciler Cemiyeti Özel Başarı Armağanı’nı kazandı. O yıllarda öyküleriyle de ilgi çeken sanatçının 1952 yılında "Sarı Sıcak" adlı öykü kitabı yayımlandı. İlk romanı "İnce Memed" 1955 yılında çıktı. 1955-1984 yılları arasında öykü, roman, röportaj ile makalelerinden oluşan 33 kitabı yayımlandı.

Yaşar Kemal, ilk romanı "İnce Memed" ile 1955 yılında Varlık Roman Armağanı’ nı kazandı. 1974 yılında "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı yapıtı, Madaralı Roman Ödülü’ nü aldı. "Yer Demir Gök Bakır" Fransa’da 1977 yılında, Edebiyat Eleştirmenleri Sendikası tarafından yılın en iyi yabancı romanı seçildi. "Binboğalar Efsanesi" 1979 yaz dönemi için Büyük Edebiyat Jürisi tarafından seçilen kitaplar arasında yer aldı. 1982 yılında uluslararası Del Duca Ödülü’ ne değer görülen Yaşar Kemal, 1984 yılında Fransa’ nın Légion D’Honneur nişanını aldı.

Yapıtlarında Torosları, Çukurova’yı, Çukurova insanının acı yaşamını, ezilişini, sömürülüşünü, kan davasını, ağalık ile toprak sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koyan yazarın eşsiz betimlemeleri yapıtlarının en önemli özelliğidir. 29 dilde yayımlanmış olan kitaplarıyla, dünya yazınında çok önemli bir yeri vardır.

 

 

İnce Memed 1’in Kısa Özeti:

İnce Memed Dikenlidüzü köyünde bir çocuktur.Abdi Ağa’dan çok zulüm görür ve kaçar.Dağlara çıkıp eşkıya olur ama çok iyi bir ruhu vardır.İyinin yanındadır.Dağlara sevgilisini de çıkarır ama annesini ve sevgilisini öldürürler.Toroslarda birçok maceraya şahit olur.İnce Memed’i ne jandarmalar ne askerler yakalayamazlar.Çok iyi nişancı ,hızlı ve çeviktir.Köylüye zulmeden ağalara düşmandır ve köylü de onun yanındadır ondan güç alır. Günün birinde Abdi Ağayı öldürür.

 

İnce Memed 2’nin özeti:
İnce Memed dağlardadır.Jandarmalar ve askerler heryerde onu aramaktadır Abdi Ağa’yı öldürdüğü için.Onu bulurlar kuşatırlar ama ele geçiremezler çünkü Memed çok hızlıdır.Bir yığın askerle başa çıkabilmektedir.Askerler kovalar o kaçar ve aklına Vayvay köyü gelir.Orası sığınabileceği tek yerdir ve tek umudu Koca Osman’dır.Koca Osman İnce Memedi çok sever.Ona şahinim der.Memed köye gelir.Koca Osman onu bağrına basar.O kadar çok sevinir ki köylüler onun bu sevincine bi anlam veremezler,şaşarlar.Koca Osman memedin köyde olduğunu söylememesi gerekmektedir aksi takdirde memed yakalanır.Çünkü bir eşkıya için dağların dışı çok tehlikelidir.Koca Osman köylüye memedi söylememek için kendini zor tutar ama ona gözü gibi bakar.Vayvay köyünün ağası Ali Safa Bey köylülerin köyü terketmelerini ister.Böylece bütün topraklar ona kalacaktır ama köylü anavatanını terketmek istemez.Bunun üzerine Ali Safa çok kızar ve onunla köylü arasında amansız bir savaş başlar.Ali Safa onları kovmak için elinden geleni yapar.Nerdeyse her gece adam tutarak köyü kurşunlatır.Birkaç kişi köyü terketse de köy direnir.Ali Safa Yobazoğlunun tapusunu ister ama Yobazoğlu karşılığında onun yağız atını(en değerli atı)ister.Ali Safa mecbur kabul eder ama ona kin tutar.Yağız at kaybolur.Onu bulması için Adem görevlendirilir.Yağız at çok değerli bir attır.Onu vurmak mümkün değildir.Çok hızlı ve atik bir attır ki bazıları onun cin,peri olduğunu sanar.Memed hala Koca Osmanın yanında kalmaktadır.İnce Memed bu kadar bebek yüzlü,genç,ince olmasına rağmen çok büyük işler başarmıştır.Artık bir efsane olmuştur.Vayvay köyünde seyran adında bir kız vardır.Bu kız çok acı çekmiş ve hep hüzünlüdür.İçten çok acıklı türküler söyler herkes onun haline acır.Zeynel de Vayvay köyündendir.Onu çoğu kişi Ali Safanın adamı olarak bilir.Ali Safaya köyde olup biteni söylemektedir.Köylü Ali Safaya karşı çıkamaz çünkü arkalarında güvenebilecekleri birisi yoktur.İnce Memedin köyde olduğunu bilseler çok yüreklenirler ama Koca Osman bunu söyleyemez yoksa kısa sürede memedin yerini öğrenilir.Koca Osman sadece cesaretiyle köylüye mesaj vermeye çalışır.Köyün muhtarı Seyfalidir.Güvenilir bir insandır kendisi.Ali Safa sürekli köyü kurşunlatır ve evleri ateşe verir.Köylü gıkını çıkaramaz.Ferhat Hoca nereden geldiği bilinmeyen,uzun boylu,otuzlarında yiğit esrarengiz bir adamdır.Adem ise yağız atın peşindedir.Bu iş Ademe Ali Safanın güvenilir bir adamı ve iyi nişancı olduğu için verilmiştir.Koca Osman Ali Safanın saldırılarına karşı koymaya çalışır.O kadar çok sabırsızlanır ki Memedi söylemek için bütün dikkatleri kendi evine çeker.Memed bundan rahatsız olur ve çaresiz köyü terketmeye karar verir hem de çoks evdiği Koca Osmanla vedalaşmadan.Koca Osman Memede güvenir ve Memdin adını vermeden onun yerini göstermeye gider.Bir de baakr ki Memed ortalıkta yoktur.Kamer Ana’dan öğrenir ki Memed köyüne gitmiştir.Koca Osman sinirlenir ve üzülür ama bunlar Memedi geri getiremez.Köylü Memedin köyde olduğunu duyunca ilk önce çok sevinirler fakat gittiğini öğreninceyse şaşırırlar.Köylü Koca Osmana niye daha önceden söylemedi diye sitem eder.İnce Memedin Vayvay köyünde bulunduğu sonradan yine kaybolduğu bütün köylere kısa zamanda yayılır.Memed köyüne doğru yola çıkar.Sapa yollardan,kapalı arazilerden Sarı Ümmetin evine varır ama Ümmet ona erzak verir ve hemen geri dönmesini söyler çünkü köy askerlerle doludur.Heryerde onu aramaktadırlar.Memed köyünde olup bitenleri o kadar çok merak eder ki dayanamaz köyünden çıkarken geri döner ve Hürü Ananın yanıan gider.Hürü Anadan köyde olup biteni öğrenir.Memedin Abdi Ağayı öldürmesi köylüyü ilk başta çok sevindirmiştir ama sonra Abdinin yerine silahlı,zalim Kel Hamza gelince köylü Abdi ağayı mumla aramaya başlamıştır.Köylü Kel Hamzadan çok çekmiştir ve Memede çok kzıgındır.Bu arada Memed Hürü Ananın kocası Durmuş Alinin öldürüldüğünü öğrenir.Hürü Ana hep Topal Alinin Hamzanın adamı olduğunu söyler.

İdris Bey 30 yaşlarında ince,uzun ve yiğit bir adamdır.Kendisi büyük bir aşiretin başındadır.Arif Saim Bey ise gereksiz konuşmayı sevmeyen sert bakışlı biridir.Mebustur,zengindir ve Mustafa Kemalin sağ koludur.Arif Saim Bey Çukurovada toprak arar ve İdris Beyin toprağının çok iyi olduğunu öğrenir.Onun toprağını almak ister ev karşılığında çok cazip tekliflerde bulunur ama İdris Bey kabul etmez ve kararını inatla değiştirmez.Bu sırada Vayvay köylüsü Koca Osmana Memedin niye köyde olduğunu söylemedin diye kızar.Koca Osman yataklara düşer hsatalanır.Vayvaylıların atları öldürülür.Bu durum karşısında köylünün bir kısmı göç eder.Bu at işini Yağmur Ağanın çetesinin yaptığını herkes tahmin edebilmektedir çünkü en iyi at çalan çetedir.Arif Saim bir numara yaparak İdrisi hapse attırır ve istediğini elde eder.Asım Çavuş Memedi dikenli düzü köyü çıkışında kıstırır ama Memedrahat bir şekilde 180 askerden kaçar.Asker takiptedir ama Topal Ali onların dikkatini dağıtır.Çünkü o İnce Memedin yanındadır.Memed kendini Süleyman emminin yanında bulur. Memedi Süleyman emmi eşkıya yapmıştır.Süleymanla sohbette anlar ki Abdi ölse,Hamza gelir,o ölse yerine başka biri gelir yani bir ağa gider diğeri gelir.Kel Hamza ve çavuş Topal Aliyle Yel Musa adında bir izciyi Memedin izini sürmesi için görevlendirir.Topal Ali memedin nereye gittiğini bilmektedir böylece Yel Musayı yanıltmaya çalışır.Son çare olarak ona silah çeker.Yel Musa durumu anlar ve pes eder.Ali Safa köylüyü çıkarmak için bu sefer de hükümete başvurur.Topal Ali memede haber verir.Memed Süleymanın evinden ayrılır ve İsmail emmiye gider ama büyük bir öfkeyle karşılaşır.İsmail emmi de ona Abdiyi öldürdüğü için kızgındır.Sonra Memed ona azığını verince İsmail emmi sakinleşir.İdris bey arif saimin oyununa yenik düşmüş fakat toprağını satıp hapishaneden çıkmıştır.Vayvay köyüne gider ve Koca Osmanal karşılaşır.Koca Osmana memedi bulacağına söz verir.Memed yine dağlara çıkmıştır ve arasıra Jandarmayla çarpışmalara girer.Ali Safa köylünün İnce memedden güç aldığını anlar ve İnce Memedi öldürmek için peşine düşer.Onu öldürmesi için de İdris Beyi görevlendirir.İdris bey memedi bulur ama onu öldürme girişiminde bulunmaz,onunla kardeş olur.Hamza köylünün malını satar ve köylü sefalet içinde kalır.Memed çarpışmalarda yaralanır.Yaralı bir şekilde Vayvay köyüne çocuk kılığında girer.Koca Osman onu bulur.Olayı birçok köylü gibi Zeynel de görür ve hemen Ali Safaya gider ama bir türlü memedin vayvayda olduğunu söyleyemez.İkilemde kalır.Bu arada Ferhat hoca ve adamları da Zeyneli öldürmek için seferber olur.Zeynel Ali Safaya söyleyemez.Sonra Ferhat Hocanın adamları Zeyneli öldürürler ve Ali Safanın tarlalarını ateşe verirler.Atlarını çalarlar.Ali Safa bu durumu garipser.Bunlar acaba kime güveniyor diye düşünür.Zeynelin de gelmemesi bir garibine gider.Şimdi ne yapacağım diye düşünür durur.Topal Ali Hamzanın gözünü korkutur.İnce memed seni öldürmek için çuurovaya indi der.Hamza çok korkar kurtuluş yolu arar,yalvarır,yakarır.Ali Safanın konağı kurşunlanmaya başlar geceden geceye.Ali Safa ne yapacağını bilemez.İnce Memedin köyde kalması artık sakıncalıdır.Onu köyün biraz dışındaki bostanlığa,Köse Halilin yanına götürürler.Kösede ona çok iyi bakacağına söz verir.Memedin yarası iyileşmeye başlar.Çok acı çekmiş üzgün seyran kız memedi görünce cana gelir.Çok sevinçli neşeli bir kız olur birden.Ailesini affeder onlarla yaşamaya başlar.Bütün bunların nedeni ise memeddir.Ona vurulmuştur.Şimdilik memed bundan haberdar değildir.Seyran kız hemen hemen hergün bostana gelir memedi ziyaret eder,onlara yemek yapar,yardım eder.Memedin aklında hep Abdi gitti hamza geldi vardır.Ali Safayı öldürse kenan gelecekti.Ne yapacağını düşünür durur.Ali Safa çareyi köylüyle konuşup onlara gözdağı vermekte bulur.Göç eden Vayvay köylüleri geri dönerler.Yobazoğlu da dahildir.Köylü buna çoks evinir ve onalara daha da bir güven gelir.Ali Safanın işi zorlaşır.Ali Safa savcılıktan adam ayartır ve Ferhat Hocayla,Yobazoğlunu hapse attırır.Memed artık iyilrşmiştir ve bostanın yakınlarında yağız atı görürler ve onu yakalamaya çalışırlar.Adem de atın peşindedir.Seyran birgün yağız atı sevecen yaklaşımıyla yakalar.İnce memed bundan çok etkilenir ona olan sevgisi artar.Adem İ.memedi görmüştür.Söylemek için Ali Safaya gider.Ali Safa yobazoğlunu Ademi öldürdü diye hapse attırmıştı oysa ki Adem ölmemiştir.Ali Safa Ademi görür ve onu öldürtür.Adem İ.Memedin yerini söyleyemeden rahmetine kavuşur.Ali Safanın aklına yeni bir fikir gelir ve köyün bütün sularını keser.Köylü zor durumdadır.Arasıra İdris bey bostanlığa uğrar,memedle işbirliği yaparlar.İdris Bey Arif Saimle çarpışmaya gider ama arkasından vurularak öldürülür.İdrisin ölüm ahberini Memede Topal Ali götürür.Memedle Seyran birbirlerine çok yakınlaşırlar.Birbirlerinden hoşlanırlar ve ilişkiye girerler.Köylüler ayaklanır ve suyu açarlar bunun üzerine Ali Safa onların hepsini tutuklatır ve köyün boş yerlerine kapatır.Köyü terkedin yoksa hepinizi içeri tıkarım der.Köylü köyü terketmeye karar verir.Köylünün çoğu köylüyü terkeder.Memed Koca Osmanla,Kamer Anayla,Seyranla vedalaşır ve Ali Safayı öldürmeye gider.Ali Safanın konağıan girer ve onu öldürür.Daha işi bitmemiştir.Oradan Hamzanın peşine düşer ve onu da öldürür.Dah sonra İ.Memedden haber alınamaz.Dikenlidüzü köyü hersen çakırdikenliği ateşe verir odnan sonra toprağa saban atarlar.Hallerinden memnundurlar.

 

Kitap Hakkında Yorumlar:

 

Bu kitap roman olduğu için bir çok olay ve kişi içinde geçer.Bu yüzden bir olaydan bir olaya atlanılmıştır.Zaten kitabın nerdeyse yarısı betimlemeler ve tasvirlerle doludur ama bu kadar tasviri okurken hiç sıkılmadım.Yaşar Kemal çok güzel yazmış kitabı.Gerek tasvirleri gerek betimlemeleri gerek halk deyişleri kullanması kitaba ayrı bir renk katmış.Anlatımı da akıcıdır.Kitabı okurken sıkılmadım.Bu kitaptan çıkarilabilecek birçok ders buldum.Mesela Memedin başkaları için kendini tehlikeye atması,Hürü Ananın her haksızlığa karşı çıkması,Süleyman Emminin konukseverliği,köylülerin arasındaki canayakınlık beni etkiledi.
 

 

belgesi-1676

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin