İş Görüşmesinde Başarılı Olmanın Sırları

İnsan kaynakları uzmanları personel seçerken neye dikkat eder? Görüşmeye gittiğimizde bunları bilmek istemez miyiz? Görüşmelerde başarılı olmak için nelere dikkat etmeliyiz. ‘Mükemmel Adayı Seçme’nin yazarı, Harry Caldwell’dan bazı ‘ince öğütler’; Heyecan: Adaylar arasında karar vermekte zorlanıyorsanız içlerinden işe ve şirkete karşı en fazla ilgi gördüğünüzü seçin.  

Yetki alma eğilimi: Bazı insanlar dünyanın kendilerine iyi bir yaşam sunmak zorunda olduklarını düşünürler. Görüşmeler de bazen aşırı tâlepkar bazense yakınmacıdırlar. Şirketinizden uzun özel görüşmeler yapanlar ya da şirketin arabasını hoyratça özel işlerine kullananlar bunlardır. Onlardan uzak durun.

Nezaket: Eğer görüşmeye gelen aday sizden başka kişilerle de iletişim kurduysa o kişilerin de görüşlerini alın. Örneğin size karşı çok saygılıdır ama belki asistanız ya da sekreterinize çok kaba davranmıştır. Bu önemli bir gösterge olabilir.  

Önceki işverenleri eleştirilmesi: Bu konuda çok dikkatli olun. Özellikle önceki işiyle ilgili son derece rahat ve eleştirel konuşuyorsa bu adaya bir soru işareti koyun. Şüphesiz herkes daima memnun edici iş deneyimleri yaşamaz. Buna karşılık kendi başarısızlığının faturasını başkasına çıkaranlar da az değildir. Adayınız eğer ayrıldığı her iş ile ilgili olumsuz konuşuyorsa son derece dikkatli olun. Konuşma sırasında gösterdiği tepkilere dikkat edin, öfkeli yoksa alaycı mı konuşuyor bunu tespit etmeye çalışın.

Adayda bazı iç motivasyonlar bulunması: Bunu görüşme sırasında fark edebilirsiniz. Bazen belirgin bir şekilde aday tarafından ifade edilebilir. Bazense gizlidir. Örneğin aday başarının kendisi için önemli olduğunu bu yüzden de okulda hep adının şeref listesinde yer aldığını söyleyebilir. Başka bir aday ise çalışma arkadaşına elindeki bir işi devrederken ona öğretiklerinden memnun olmuştur ve bu konuşmasında gizli bir motivasyon olarak ortadadır.  

Çok nitelikli olmak: Eğer pozisyonu aşan bazı özelliklere sahipse bir zaman sonra şirketinizde beklentilerini karşılayamabilir. Bir aday pozisyon için fazla nitelikiyse ya işten ayrılması yakındır ya da motivasyonu düşük olacaktır.  

Gayret: Adayın deneyimleri arasında üstün performans gösterdiği durumlar, sıradışı fikirler onun gayretinin bir göstergesi olabilir. 

Katılım: Adayın sosyal yetenekleri gelişmiş mi? Bazı organizasyonlar yer alıyor mu veya şirketinde kendi görevinin dışındaki işlerde de rol alıyor mu?

Karar verebilme becerisi: Bu yetenek özellikle "Şöyle olsaydı ne yapardınız?" veya "Onun yerinde siz nasıl hareket edersiniz?" gibi sorularla orta çıkar. Adayın hızlı düşünme ve sentezleme becerilerini size tanıtabilir.  

Enerji: Hareketleri, oturma biçimi, elinizi sıkma şekli adayın enerjisi ile ilgili ip uçları verir. Ayaklarını sürüyen veya kamburunu çıkaran adaylardan yarın çok hızlı olmasını beklemeniz hayal olacaktır. 

İş ve aile hayatında istikrar: Kararlılık iyi bir kişilik özelliği olarak kabul edilir ve özellikle iş yaşamında en çok arzulanan nitelikler arasındadır. 

Merak: Onlar her zaman hızlı öğrenirler. Algıları son derece açıktır. Ne var ki bazen dikkatlerini toplamakta zorluk çeker ve önemli konulara odaklanamayabilirler.  

Başarı odaklılık: Bu kişiler neredeyse başarı için yaşarlar. Birşeyleri başlatmak ve sonlandırmak için olaganüstü gayret gösterirler. Takımınızda kesinlikle yer alması gereken oyunculardır. Görev odaklıdırlar ve üstlendikleri rolün hakkını verirler.  

Güç odaklılık: Bazı insanlar çevrelerinde güçlü olmayı ve insanlarla, durumu kontrolleri altında tutmayı severler. Kişi olgunlaşmışsa ve insan ilişkileri iyiyse genelde iyi sonuç verir. Unutulmamalıdır ki bir çok büyük liderde güç odaklıdır. Ancak ilişkileri iyi yürütemeyenlerden kaçınmak gerekir. İnsan ilişkilerinde becriksizlik ve güç isteğinin aynı anda bulunması genelde yıkıcı etkiler yapar.  

El sıkarken elinizi yumuşsakça sıkmaları: Eğer aday elinizi yumuşakça sıkıyorsa ve sizde ölü bir balığı tutmuşsunuz izlenimi veriyorsa o aday ister bayan ister erkek olsun işe almayın. Çoğu kez kendine güvensizliğin önemli bir göstergesidir.  

Dikkatin hemen dağılması: Adayın bu özelliği karışık bir soruya verdiği yanıtı toparlayamamasından veya anlatmaya başladığı konudan uzaklaşmasından anlaşılabilir. Aday siz konuşurken gerekli gereksiz gözlerini odada dolaştırabilir ve sizi dinlemeyebilir. Aday bu davranışları özellikle baskı altındaykende sergileyebilir.  

Müşteri odaklı olma: Bunu konuşmanın seyrinden çıkarabilirsiniz veya iş geçmişi de size bu konuda bir fikir verebilir. Aşırı bürokratik bir görünümü varsa ve esnekli gösteremeyeceğinin belirtilerini alırsanız adayınızı müşterilerinizi karşısına çıkarmayız.

Hata yapabilme ve bunu sürdürme: Geçmişin bazı hatalar yapmış ve bunun farkında olan bir aday iyi olabilir. Bu adayın riske girmeye istekli olduğunu gösterir. Eğer adayınız klasik anlamda sağlamcı, garantici bir tipse riskten uzak duracaktır. Bu özellik bazı pozisyonlarda iyi olabilirken –veznedarlık veya depo sorumluluğu gibi- bazı pozisyonlardan ölümcül derecede tehlikelidir. Örneğin yöneticiler risk almayı bilen kişilerden seçilmelidir. Ancak genel olarak risk almama sorumluluk duygusunun gelişmediğine yorulur.

belgesi-1849

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin