Işınlama Sistemleri Üzerine

İnsanlar,sahip oldukları yapı gereği rahat yaşamayı ve işlerinin kolay olmasını severler.Bu durum rahat bir yolculuk yapmak içinde geçerlidir.Tarih boyunca insanlar çoğunlukla yaya ve ileriki dönemlerde binek hayvanlarının üzerinde yolculuklar yapmış ve bu yolculuklar hem çok uzun sürmüş ve hem de rahatsız edecek tarzda olmuştur.Zaman içerisinde belli taşıtlar bulunmuş ve yolculuk süresi daha kısa olmuş,ayrıca yolculuklar daha konforlu hale gelmiştir.Günümüzde,uzayın uydusu şeklinde hareket eden uçaklar ile dünyanın bir ucundan diğer ucuna gitmek sadece birkaç saatte olmaktadır.Bu uçaklar,normal uçakların aksine atmosfer tabakasının iyice dışına çıkmakta ve atmosfere teğet hareket etmektedir.

Teknoloji ne kadar gelişirse,insanlar bir o kadar rahat yaşama hevesine kapılmaktadır.Birkaç saat içerisinde dünyanın bir tarafından öbür tarafına gitmek bile insanlar için yetersiz kalmış ve bir anda bu yolculuğu yapma hırsına kapılmıştır.Kısaca ise bu bir anlık yolculuğa ışınlama adı verilmiştir.Bu konu ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmış ve hala da yapılmaktadır.Kısaca yapılmaya çalışılan şey ise ışık hızında hareket ederek bir anda yolculuğun tamamlanmasıdır.Ancak genel relativite ifadesi her zaman gözardı edilmiş ve denemelerde hep başarısız olunmuştur.Hatta konu ile ilgili olarak Amerika’lıların yaptıkları bir denemede büyük bir geminin yok olduğu ifade edilmektedir.Denemeler bu şekilde devam edecek olursa daha birçok başarısızlıkta ortaya çıkacaktır.Çünkü bir meteryal ışık hızına ulaştığı zaman,madde özelliğini kaybetmek zorundadır.Einstein ne kadar güzel bir şekilde olayı ifade etmiştir,ışıkhızına ulaşıldığı zaman kütle sonsuz olmakta,zaman sıfırlanmakta ve hacimde sıfır olmakta…

Benim konu ile ilgili olarak ise basit bir önerim olacak.Yapılan çalışmalar sonucu,laboratuar ortamında ışıktan daha hızlı hareket eden ve adına takyon denilen partiküller bulunmuştur.Işık hızının üzerinde ise sonuç sebebten önce olmaktadır.Yani vereceğim örnek size saçma gelsede bu doğru bir örnek olacaktır,normal şartlarda bizler acıktığımız için yemek yeriz,ancak ışık hızının üstünde yemek yendikten sonra acıkma hissi ortaya çıkmaktadır.Aynı şekilde,normal bir ortamda sizler bir kapıyı geçtiğiniz zaman,o kapının dışına çıkmış olursunuz,ancak ışık hızının üstünde o kapıdan geçtiğinizde kapının dışına değil,başka bir mekana geçmiş olursunuz.Ben konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum,basitce olayı ifade etmek istiyorum…Takyon dediğimiz ve ışıktan daha hızlı giden bu partiküller aynı anda birden fazla yerde bulunmaktadır.Eğer bu partikülleri bir kapı gibi odaklama imkanı olsa ve siz bu kapıdan geçmiş olsanız,geçtiğinizde dışarıda değil başka bir mekanda olacaksınızdır.Olacağınız mekan ise takyon partiküllerinin görüneceği mekandır.Hani demiştim ya,takyonlar birden fazla yerde görünürler,işte o kapıda görünen birinci görüntü,sizin o kapıdan geçtiğinizde olacağınız yerde takyonların ikinci görüntüsünün olduğu yerdir.Sadece görüntünün ortaya çıkacağı yer için araştırmalar yapılmalı ve yanlış mekanda ortaya çıkmamalıdır.

Bir başka yazımda görüşmek üzere…

belgesi-2343

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin