IUPAC adlandırmasında öncelik sıralaması

 

FONKSİYONEL GRUP

As Suffix

AS SUBSTITUENT

Karboksilik asit

-oik asit

Karboksi

Ester

-oat

Alkoksi Karbonil

Amid

-amid

Amid

Nitril

-nitril

Siyano

Aldehit

-al

Formil veya Metanoil

Keton

-on

Alkanoil veya Okso

Alkol

-ol

Hidroksi

Amin

-amin

Amino

Alken

-en

Alkenil

Alkin

-in

Alkinil

Alkan

-an

Alkil

Eter

 

Alkoksi

Halojenür

 

 

 

 

 

 

belgesi-2360

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin