Kadınlar 4 Saat TV Başında

Televizyonun kadınların
gündelik yaşamlarına etkisi üzerine yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar
günde ortalama 4 saat 42 dakikalarını televizyon karşısında geçiriyor.

Kadınların yarıdan fazlası, ev işleri, gezme, alışveriş ve uyku saatlerini
de izleyecekleri televizyon programlarına göre düzenliyor.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Ana Bilim Dalı’nda
doktora öğrenci Esra Gülmez’in Elazığ’da 36 mahallede 15 yaş üstü evli
kadınlar arasında bir araştırma yaptı. Gülmez’in 383 kadın ile yaptığı
‘Televizyonun kadınların gündelik yaşamlarına etkisi’ konulu araştırmada,
kadınların günde ortalama 4 saat 42 dakika televizyon izledikleri
belirlendi. Araştırmada ayrıca, kadınların yarısından fazlasının izleyeceği
programlar için ev işlerinden, gezme, alışveriş ve uyku saatlerine kadar
çeşitli düzenlemeler yaptıkları ortaya çıktı.

Araştırmada, kadınların televizyon izleme nedenleri arasında vakit geçirmek
ve eğlenme ilk sırada yer alırken, onu her konuda bilgi edinmek izliyor.

Kadınların en çok izledikleri program türlerinde son yıllarda giderek
yaygınlık kazanan dizilerin ilk sırada yer aldığı tespit edilen araştırmada,
bunu kadın programları ve haber programları takip ediyor.
Kadınların dizi izleme nedenleri arasında içinde bulundukları çeşitli
yoksunlukların önemli rolü olduğu saptanan araştırmada, kadınların
sahip olamadıkları ev, araba, giysi, statü, zenginlik gibi unsurlara
duydukları ilgileri dizilerdeki oyuncular üzerinden yaşayarak avundukları,
dizi oyuncuları ile aralarında gerçek olmadığını bildikleri halde duygusal
anlamda ilişkiye girdikleri belirlendi.

SIR DİZİLERİNE İLGİ DUYUYORLAR

Araştırmada, kadınların ilgi gösterdikleri diziler arasında sır dizileri
olarak adlandırılan yapımların da oldukça ilgi çektiği belirlendi.

Bu programları çocuklarıyla birlikte izleyen kadınların kendi aralarında
tartıştıkları tespit edilen araştırmada, kadınlar, "Bu diziler ile birçok
noktada kendimizi sorgulamayı öğrendik. Önceden bilinçsizce yaptığımız
yanlış davranışları bugün yapmamaya başladık. Birçok noktada sabrederek,
içinde bulunduğumuz durumdan hoşnut olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız
doğruyu- yanlışı öğreniyor. Kaçırmadan izlemeye çalışıyoruz" gibi ifadeler
kullandılar.

**YARIDAN FAZLASI DÜZENLİ OLARAK KADIN PROGRAMLARINI İZLİYOR

Araştırmada, kadınların yarıdan fazlasının kadın programlarını düzenli, 4’te
birinin ise bazen izlediği belinlendi.
Bu programları en fazla okur-yazar olmayanlar, en az ise üniversite ve üstü
mezunlarının izlediğinin tespit edildiği araştırmada, özellikle ailevi
sorunları olan, gelir ve öğrenim seviyesi düşük kadınların bu programlara
büyük ölçüde bağımlı oldukları, hatta bazılarının gündüz izledikleri bu
programları bir de gece izledikleri belirlendi.

Araştırmada, kadınların 132’si, bu programların toplum açısından kötü örnek
oluşturduğu ve aykırı davranışların yayılmasına neden olduğunu, 109’u bu
programların kendilerini üzüp sinirlendirdiğini belirtirken, 91’i ise bu
programlar sayesinde kadın haklarını öğrendiklerini ifade ettiler.

**PSİKOLOJİK SORUNLARI TETİKLEMESİ

Kadınların yüzde 44′ ü bu programlardan herhangi bir şekilde etkilenmediğini
belirtirken, yüzde 21’i insanlara karşı şüpheci olduğunu, sosyal
ilişkilerinin bozulduğunu, yüzde 14’ü ise psikolojisinin bozulduğunu
söylüyor.

Araştırma sonuçları, kadın programlarının genel olarak kadınların ruh
sağlığı üzerinde oldukça olumsuz etkide bulunduğunu ve önceden var olan
psikolojik sorunların bu tür programların izlenmesi neticesinde
tetiklendiğini ortaya çıkardı.

**BU PROGRAMLARA KATILMAM

Araştırmada kadınların, kadın programlarını yoğun olarak izlemelerine rağmen
programa katılma konusunda yüzde 78’inin olumsuz, 16’sının olumlu cevap
verdiği, yüzde 4,5’nin ise çevresinden çekindiğini ifade ettiği bildirildi.
Kadınların ‘mahremiyetin önemine inanarak, her şeyin böyle dökülüp
saçılmasını doğru bulmadıkları, en doğrusunun sorunların aile içinde
halledilmesi olduğunu’ ısrarla belirttikleri ortaya çıkan araştırmada,
programlara katılabileceklerini belirten kadınların ise ailevi sorunlarından
dolayı değil, kayıp yakınlarını aramak için bu türlü programlara
katılabileceklerini söylemelerinin geleneksel yapının etkisini göstermesi
bakımından ilginç bulunduğu ifade edildi.*

belgesi-1528

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin