1 Belge File Processing ( Dosya İşleme)

Dosya Acilmasi ( fopen ve fclose)

C’de ya da herhangi bir durumda bir dosya ile işlem yapabilmek için önce o dosyanın açılması gerekmektedir. Ve söz konusu durum C ise fopen fonksiyonu kullanılır. FILE *fopen( char *filename, char *mode); Görüldüğü üzere fopen iki parametre istiyor. İlk parametresi ile verilmiş olan dosyayı, ikinci parametresi ile de o dosyayı verilmiş olan modda açar. Dosya…