2 Belge Tıp-Biyoloji Sözlüğü

Sözlük

– A – Absorbsiyon : Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir. Adaptif mutasyon: Bakteri ve maya hürelerinin durgun fazdayken,beslenip büyümeleri için geçirmeleri. Adenin : Nükleik asitlerin yapılarında bulunan azotlu bir pürin bazıdır.Adenin yapısına katıldığı bazı moleküller ; ATP, ADP, AMP, NAD, NADP vs. Adenovirüsler : Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere…

Genel Biyoloji Sözlüğü

SÖZLÜK – A – 3′ or 5′: DNA veya RNA’nin pentoz halkasindaki karbonun pozisyonunu, ayrica bir polinükleotidin serbest uçlarindan birini gösterir. Bak. Downstream; Upstream. Abzyme: Bak. Catalyst. Acentric: Sentromeri olmayan kromozom. Acrocentric: Sentromerin iki uçdan birine daha yakin olmasi. Activator (Ac): Transpozon hareketini kontrol eden eleman. Acyclovir: Uzayan bir polynükleotid ile birlestiginde, DNA replikasyonunu bloke…