2 Belge Destanlar

Destanlar Ve Özellikleri

Destanlar, toplum hayatında derin izler bırakan büyük olayların (kuraklık, gttç, düşman istilası, tabiî afetler, savaşlar vb.) o topluluğun hafızasında yoğrula yoğrula şekillenmesi ile oluşur. Halk şairleri, bu önemli olaylanrı manzum olarak terennüm ederler. Bu şekilde meydana gelen destanlar, bazen yüzyıllarca sonra yazıya geçirilir. Aradan geçen zamanda, destanlar, yeni eklemeler yapılması, yeni semboller ve motifler ilavesi…

SERUM ÜRE NİTROJENİN (BUN) ARTTIĞI DURUMLAR

    Böbrek fonksiyonlarında bozulma Prerenal azotemi: (Renal kan akımının azaldığı durumlar)                         Konjestif kalp yetmezliği                         Su ve tuz kaybı ( kusma, diyare, diürez, terleme)                         Şok Postrenal azotemi: (Üriner yol tıkanıklıkları, BUN / Kreatinin oranı 10:1’in üzerindedir.) Artan protein katabolizması (serum kreatinin düzeyi normaldir.)   BUN / KREATİNİN ORANI: Normal değeri  sağlıklı bir…