3 Belge Kitap İncelemeleri

Altıncı Şehir

İstanbul,Konya,Erzurum,Bursa,Ankara hakkında yazdığı Beş Şehir kitabında Sivas’ın yer almamasına üzülen Ahmet Turan Alkan bunun üzerine Altıncı Şehir’i yazmıştır.Sürekli yapılan betonarme binaların Sivas’ın tarihini,ruhlarını yok ettiğini anlatıyor.Artık hakiki yerlilerinde kalmadığını bir kuş gibi soylarının tükendiğinden bahsetmektedir.Sivas’ta yaşamış ve sevdiği şehri her teferruatıyla tanımış bir aydın olan Ahmet Turan Alkan folklorlarla sınırlı kalmayıp Türkiye’de yaşanan büyük değişmeyi…

Anayurt Oteli

Ne ölü, ne sağ” bir yaşamın kahramanı Zebercet. Gözünü ilk açtığı ve yaşadığı Anayurt Oteli’yle aynı kaderi paylaşıyor: Birbirine benzeyen geçici ilişkilerle geçen günler, yalnız ve tek başına sürüklenen bir hayat. Gecikmeli Ankara treniyle gelen -adını bile bilmediğimiz- kadın otelde bir gece kalır ve Zebercet’in de, Anayurt Oteli’nin de sessiz akıp giden günlerinin içeriği değişir.…

“Şeytanın Çağrısı” Blanc

“Şeytan olmasaydı, Tanrı insanlık dışı olurdu ve Asla büyük bir seyirci kitlesine ulaşamazdı.”   Jean COCTEAU    “Hayır, şeytanı şahsen tanımadım, ama cehennemi ziyaret ettim.” Ülkemizde hak ettiği değeri göremeyen modern Fransız yazınının en önemli temsilcilerinden biri olan Henry Frederic Blanc’in “Şeytanın Çağrısı” adlı romanı bu cümleyle başlar. İsminden dolayı satanist düşünceye hizmet ettiği yanılgısına düşerek…