1 Belge Milli Edebiyat Akimi

Milli Edebiyat Akımı

MİLLİ EDEBİYAT AKIMIXX. yüzyıl başlarında Osmanlı devletinin güçsüzleşmesi, imparatorluk içindeki çeşitli toplumların milliyetçi çabaları ve Balkan yenilgisi üzerine "Türkçülük" ülküsü önem kazandı. Toplumdaki bu gelişmeler edebiyatı yakından etkiledi ve "Genç Kalemler" dergisi çevresinde toplanan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp "Milli Edebiyat Akımı"nı oluşturdular. 1- Milli Edebiyat Akımı (1911–1918)a) Genel ÖzellikleriXX. yüzyılın başları,…