16 Belge Sermaye Piyasası Sayfa 2 / 2

Sermaye Piyasasına Fon Sunanlar

  Sermaye piyasasının varlığı, fon gereksinimi duyan kişilere uygun şartlarda ve miktarda fon temininde rol oynadığı gibi, tasarruf sahiplerinin fonlarının değerlendirilmesinde de önemli bir unsur olmaktadır. Ülkemizde sermaye piyasasına önemli ölçüde fonu kişiler ve işletmeler sunmaktadır. Bununla birlikte, bankalar, sigorta işletmeleri ve devletin sosyal güvenlik kurumları da sermaye piyasasına önemli ölçüde fon sunmaktadır.   a)Kişiler…

İkincil Piyasa

  Menkul kıymetleri ihraçtan alanlar, bunları tekrar paraya çevirmek istediklerinde, hisse senetlerinde hiçbir zaman, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç eden kuruluşa müracaat edemezler, ikincil piyasa bu durumdaki menkul kıymetlerin paraya çevrilmesini sağlayan piyasadır ve menkul kıymet borsaları bu piyasayı tanımlamada en iyi örnektir. ikincil piyasa, menkul kıymetlerin likiditesini arttırarak birincil piyasaya talep yaratır ve…

Birincil Piyasa

  Birincil piyasalar, işletmelerin gereksinim duydukları fonları doğrudan doğruya fon sunucularından karşılamak amacıyla oluşturulan piyasadır. Birincil piyasada fon kullanıcıların gereksinim duydukları fonları sağlamak için, fon sunucularına ilk kez, yeni sundukları menkul kıymetlerin satışı gerçekleşir. işletmeler, gereksinim duydukları fonları sağlamaya çalışırken, doğrudan çıkarım ya da dolaylı çıkarım yollarından birini seçebilirler, ihraç ettikleri menkul kıymetleri, doğrudan birincil…

Sermaye Piyasası Nedir ?

Finansal piyasanın bir bölümünü oluşturan sermaye piyasasını uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı ve menkul kıymetlerin el değiştirdiği piyasalar olarak tanımlayabiliriz. Para ve sermaye piyasaları genelde zaman bakımından birbirlerinden ayrılsa da, aşağıda verilen faktörler bu piyasaları birbirinden ayırmada etkili olmaktadır. Sermaye piyasasına genellikle uzun vadeli sabit yatırımların finansmanı ile çalışma sermayesinin süreklilik gösteren kısmının…

Sermaye Piyasası Araçları

  Tasarruf sahiplerinin fonlarını sermaye piyasasına yönlendirmeleri sermaye piyasası aracı olan menkul kıymetleri satın almaları ile gerçekleşmektedir. Menkul kıymet; “Ortaklık ve alacaklılık sağlayan, belirli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen kıymetli evraklar” olmaktadır. Çek, bono, poliçe…

Dünya Borsasının Tarihi

Borsaların başlangıç tarihi çok eski olup bunlar pazar ve panayırlara dayanmaktadır. İlk borsaların temeli kıymetli madenlerin alım-satımı ile atılmış ve bu meslek sarraflık şeklinde gelişmiştir. Zamanla kıymetli madenlerin alım-satımı, aracıların da devreye girmesiyle genişlemiş, kredi belgeleri ile ticari senetlerin alınıp satıldığı bir piyasaya dönüşmüştür. Avrupa’da ilk borsa 1487 yılında Anvers şehrinde kurulmuştur. 16. yüzyılda bunun…