19 Belge Çanakkale Savaşı

Orduların Büyüklükleri [ Tablo ]

Ülkeler Silah altındaki ve Yedek Kuvvetler Ağustos 1914 Silah altına alınan Toplam 1914-18 Rusya 5,971,000 12,000,000 Fransa 4,017,000 8,410,000 İngiltere 975,000 8,905,000 Italya 1,251,000 5,615,000 ABD 200,000 4,355,000 Japonya 800,000 800,000 Romanya 290,000 750,000 Sırbistan 200,000 707,000 Belçika 117,000 267,000 Yunanistan 230,000 230,000 Portekiz 40,000 100,000 Karadağ 50,000 50,000 Toplam 14.141.000 42.189.000 Almanya 4,500,000 11,000,000…

Askeri Sonuçlar

1. Genellikle 18 Mart 1915’te geçen Boğaz Muharebesi’nde kazanılan zaferle, Birleşik Filo (İngiliz-Fransız donanmaları) nun Marmara’ya girerek, İmparatorluğun başkenti İstanbul’u bir ay içinde ele geçirme planları suya düşürülmüş, böylece hükümet çevrelerinde beliren ve halka yansıyan İstanbul’u kaybetme korkusu ortadan kalkmıştır. 2. Boğaz’da elde edilen bu ilk zafer, çok geçmeden Gelibolu Yarımadası’na yöneltilen çıkarmalarla başlatılarak, dünyanın…

Zayiatlar [ Tablo ]

Ülkeler Toplam Asker Sayısı Ölü Yaralı Esir ve Kayıp Toplam Zayiat Zayiat Yüzdesi Müttefikler Rusya 12,000,000 1,700,000 4,950,000 2,500,000 9,150,000 76.3 Fransa 8,410,000 1,357,800 4,266,000 537,000 6,160,800 76.3 İngiltere 8,904,467 908,371 2,090,212 191,652 3,190,235 35.8 İtalya 5,615,000 650,000 947,000 600,000 2,197,000 39.1 ABD 4,355,000 126,000 234,300 4,500 364,800 8.2 Japonya 800,000 300 907 3 1,210…

Savaş Maliyetleri [ Tablo ]

Müttefikler Miktar $(1914-18) ABD 22,625,253,000 İngiltere 35,334,012,000 Fransa 24,265,583,000 Rusya 22,293,950,000 Italya 12,413,998,000 Belçika 1,154,468,000 Romanya 1,600,000,000 Japonya 40,000,000 Sırbistan 399,400,000 Yunanistan 270,000,000 Kanada 1,665,576,000 Avustralya 1,423,208,000 Yeni Zellanda 378,750,000 Hindistan 601,279,000 Güney Afrika 300,000,000 İngiliz Sömürgeleri 125,000,000 Diğerleri 500,000,000 TOPLAM 125,690,477,000 belgesi-2725

Sosyo Ekonomik Sonuçlar

1. Çanakkale’de denizde ve karada kazanılmış olan her iki zafer, Osmanlı’nın Balkan felatiyle içte ve dışta sarsılmış bulunan devlet prestijini kurtarıp güçlendrmiş, hükümetin iktidarda kalış sürelerini uzatmıştı.Anlaşma Devletleri’nin savaşın başından beri bekledikleri hükümet krizi olmamış ve kabine değişikliğine de gidilmemiştir. 2. Türk ulusunun tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale’de, bütün dünyanın gözü önünde bir yenisini…

Siyasi Sonuçlar

1. Çanakkale’de denizde ve karada kazanılmış olan her iki zafer, Osmanlı’nın Balkan felatiyle içte ve dışta sarsılmış bulunan devlet prestijini kurtarıp güçlendrmiş, hükümetin iktidarda kalış sürelerini uzatmıştı.Anlaşma Devletleri’nin savaşın başından beri bekledikleri hükümet krizi olmamış ve kabine değişikliğine de gidilmemiştir. 2. Türk ulusunun tarihini süsleyen çok sayıdaki zaferlerine, Çanakkale’de, bütün dünyanın gözü önünde bir yenisini…

Savaşın Sonuçları

Çanakkale Cephesi’nin deniz harekatı (Boğaz’ın zorlanması), kuşkusuz sıradan bir askeri harekat, ya da muharebe olayı değildir. Boğazlar, konumu ve tarihi önemi itibariyle, İstanbul Karadeniz kapısı, Çanakkale de Ege Denizi kapısı olarak, geçmişte taşıdıkları ve çağımızda taşımakta oldukları stratejik önem ve değer açısından daima birlikte mütalaa edilmiş ve edilmektedir. Her iki boğaz, klasik ve dar çerçevede…

Hava Harekatı

İlk motorlu uçağın uçuşundan yedi yıl gibi kısa bir süre geçtikten sonra, 1910 yılında uçaklardan askeri amaçlarla yararlanma düşüncesi ortaya çıkmış ve takip eden yıllarda uçak, yeryüzünde etkin bir taarruz silahı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dünyadaki bu gelişmeyi yakından izleyen ve önemini değerlendiren zamanın Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın direktifiyle, 1911 yılında, Genelkurmay başkanlığı bünyesinde askeri…