Ksenon

                                      KSENON((Xe))

Sembol: Xe

Atom numarası: 54

Atom ağırlığı: 131.293 g/mol

Oda koşullarında (25°C 298 K):  Renksiz gaz

Asal Gaz p-blok elementi

1898 yılında  Sir William Ramsay ve Morris W. Travers tarafında keşfedilmiştir.

 

Ksenon atmosferde çok az miktarda bulunmaktadır. Ksenon, sıvı havanın fraksiyonlu destilasyonu sonucunda saf olarak  elde edilir.

 

Fiziksel Özellikler

Yoğunluğu:  0.00588 g/mLErime noktası: –111.7°C ( 161.4K)

Kaynama noktası –108°C (165.1K)

Molar hacmi:  35.92 ml/mol

Özgül ısı: 0.158 J/gK

Isı iletkenliği: 0.0000569W cm-1 K-1

Buharlaşma Entalpisi: 12.64 kJ mol-1

Kimyasal ÖzelliklEr

Kullanım  Alanı

  • Xe 133 izotopu bir çok uygulama alanında,
  • Elektron tüplerinde, stroboskopik lambaların, bakteri öldürücü lambaların yapımında,
  • Yüksek molekül ağırlığına sahip olması nedeniyle bir çok uygulamada kullanılmaktadır.

Reaksiyonları

Asal bir gaz olan ksenon, sadece flor ile 6 atm basınçta nikel bir reaktör içerisinde reaksiyon verir. 

Xe(k) + 2F2(g) à XeF4(k)

Xe(k) + F2(g) à XeF2(k)

Xe(k) + 3F2(g) à XeF6(k)

belgesi-1646

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin