Layer-2 Switching

Layer-2 Switching


            Layer-2 Switching ,donanım tabanlı bir filtreleme yöntemidir ve bu yöntemde trafiği filtrelemek için NIC kartlarının MAC adresleri kullanılır. Layer-2 switching ,filetreleme için Network katmanı bilgilerinin yerine çerçevelerdeki MAC adreslerini kullandığı için hızlı bir yöntemdir. Layer-2 switching kullanmanın en önemli amacı ,ağı collision domain’lere bölmektir. Böylece ağ ortamı daha verimli kullanılmış olur. Switch kullanarak ağ ortamını segmentlere bölebilirsiniz. Böylece ağdaki collision domain sayısını arttırarak collision’u azaltmış olursunuz. Fakat switch kullanılarak yapılan segmantasyon işleminden sonra bile mevcut ağ tek bir broadcast domain olarak kalır. Yani yapılan tüm broadcast mesajlar ağın tamamını etkiler. Eğer ağı birden fazla broadcast domain’e bölmek istiyorsanız o zaman segmentasyon işlemi için router kullanmalısınız. 


            Layer-2 switching ‘in başlıca üç fonksiyonu vardır. Bunlar ; 


– Adres Öğrenme :Layer –2 swicth ve bridge’ler ,herbir arayüzlerinden aldıkları çerçevelerin kaynak adreslerini öğrenerek  bu adresleri kendi MAC veritabanlarına kayıt ederler.


– İletme/Filtreleme Kararı :Switch , arayüzlerinden aldığı herbir çerçevenin hedef adresine bakar ve bünyesinde bulundurduğu  MAC veritabanına bakarak bu çerçevenin hangi arayüzünden çıkarılacağına karar verir.


– Döngüden Kaçınma :Eğer ağdaki switch’ler arasında birden fazla bağlantı varsa ,bu switchler arasında bir dönğü ağı oluşabilir. Bu durumu önlemek için STP (Spanning Tree Protocol) protokolu kullanılır


 


Kaynak: Anonim
belgesi-717

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin