Maclaurin (1698 – 1746)

skoçya’l bir matematikçi olan Colin Maclaurin, 1698 ylnda Kilmodan’da dodu. 1717 ylnda Aberdeen’deki Marischal Kolejinde matematik dersleri verdi. Maclaurin, Newton’un en baarl örencilerinden biriydi. Geometri, cebir ve sonsuz küçükler hesabyla ilgili eserler verdi. 1719 ylnda "Organik Geometri" adl eseri yaynland. Bu eserde, konikler, üçüncü ve dördüncü dereceden eriler incelendi. Eriler ve maksimumlar üzerine bulular yapt. 1742 ylnda yaynlad kitapta, kendi adyla anlan, formülü ve baz fizik bulular vardr. Maclaurin’i yaatan ve çok kullanlan Maclaurin açlm veya serisidir. 1746 ylnda Edinburgh’ta öldü.

belgesi-842

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin