Mağazacılık Nedir ?

 

"Mağazacılık, bir türlü bitmesini istemediğiniz binlerce işin toplamıdır. Bu binlerce işin amacı, müşterilerin güzel alışverişler yapması, eski müşterilerin gelmeye devam etmesi, yeni müşterilerin sayısının her geçen gün artması, çalışanların çok yorulması , ama hiç sıkılmadan keyifle çalışması, mağazanın, şirketin sürekli gelişmesi ve büyümesidir". Bu pratik tanımlamaya ek olarak mağazacılıkla ilgili şunlar söylenebilir: Mağazacılık, pazarlama faaliyetinin en son noktasıdır. Çeşitli aşamalardan geçerek müşterilere sunulmaya hazır hale gelen ürün ve hizmetler, mağazalarda son kullanıcı ile buluşurlar. Mağazalar, ürün ve hizmetlerin müşterilerle buluştuğu yerler ol maktan çok daha öte bir anlam taşırlar. Mağazacılık, müşterilere keyifli, eğlenceli, gereksinimlerinin karşılanacağı ve onları tatmin edecek bir ortamın yaratılmasıdır. Bunun için, yaratıcı, dinamik ve çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Mağazacılık bir dünya yaratmaktır. Kalite, hız ve her alanda uygunluk peşinde olan müşterileri etkileyecek, onlara bilgi verecek, ürünü tanımalarını sağlayacak, tedirgin etmeyecek, sürprizlerden uzak, güvence veren, rahat vakit geçirmelerini sağlayacak, son yılların gözde olan terimi ile "mutlu" olmalarını sağlayacak, beklentilerinin üzerinde tatmin olmalarını sağlayacak bir dünya yaratmaktır. Bu dünya yaratılırken, müşterinin gerçekten gereksinimi olan ürün ve hizmetlerin sağlanması, zengin bir çeşitlilik yaratılması ve kalite güvencesinin sağlanması ilk adımdır. Bu ürün ve hizmetlerin müşteriye sunulmasında, mağazanın yeri, cephesi, vitrini, malların yerleşimi, iç teşhirler, dekorasyon, açılış ve kapanış saatlerinin uygunluğu, ürün ve hizmetlerin zamanında hazır bulundurulması, fiyatların uygunluğu, ürünler hakkında doğru ve eksiksiz bilginin sağlanması, tüm alışveriş boyunca doğru hizmetin sunulması, satış sonrası hizmetlerin eksiksiz uygulanması, hep önemle üzerinde durulması gereken konulardır. Mağazalarda yüz yüze yapılan satışı, diğer satış faaliyetlerinden ayıran ana konular arasında, müşterinin yalnızca mantıklı ve yalnızca gereksinimlerini karşılayıcı bir alışveriş peşinde olmaması; iş hayatındaki diğer alışverişlerin aksine, ileri derecede sübjektif olabilen ve psikolojik faktörlerin ağırlıklı olarak rol oynadığı bir alışveriş aktivitesinin söz konusu olması; küçük miktarlarda alışveriş yapılması, anlık kararlarla yapılan, önceden hiç düşünülmemiş alışverişlerin yaygın olması; mağazanın yerinin ve çeşitli fiziksel özelliklerinin çok önemli olması sayılabilir. Mağazacılık hiç durmayan bir çalışmadır. Müşteri daha içeri girmeden başlar, içeri giren müşterinin mağazadan ayrılması ile bitmez, satış sonrasında verilecek hizmetlerle devam eder. 

A. DEPARTMANLI MAĞAZA 
Departman En temel amacı sürekli olarak müşterilerin değer farklılıklarına odaklanarak iş süreçlerinde etkinliğin arttırılması yoluyla pazarlardaki liderliğini korumak ve hizmet sektöründe farklı uygulamaları yaratmak. Liderlik konumunun korunmasından fonksiyonlar arası iç iletişimi korumak, çalışanları herkes tarafından bilinen ortak bir hedefe yönlendirmenin temelini oluşturuyor. Departman mağazalarına göre departman müşterinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlere kolay ulaşabilmek amacı ürünlerin bölümlere ayrılmasıdır. Örneğin; Çocuk, reyonu, ayakkabı reyonu giyim reyonu ub reyonlardır. Mağazalarda müşteri hizmetleri departmanları; – Ön hizmetler – Satış sonrası destek – Müşteri talepleri Bu üç yöntem izlenir. Ön hizmetleri, hizmete girmeden önce müşterilerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri tespit etmiş bunları kaynakları araştırmak ve kaynaklardan elde etmektedir. Satış sonrası destek, elde edilen kaynakların müşteriye sunumundan sonra müşteri tarafından görülen rağbet ve istekler. Müşteri talepleri; sunulan mal ve hizmetlerin hitap ettiği müşterilerin memnun kalması sonucu sunulan mal ve hizmetler olumlu taleplerdir. Departmandaki mağazalar açısından 4’e ayrılırlar. Ürün faaliyetlerini ve hizmetlerini her daim tercih edilir kılmak, olası mevcut müşteri ile uzun soluklu bir ilişki kurabilmek için, pazarlama ve satış yöntemlerini kullanmaktadır.

Kaynak: ödev arşivleri
belgesi-2617

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin