Metbuat Hurriyeti

Vatandaşın, gündelik veya vakit vakit çıkan gazetelere, risalelere yazacağı yazılar veya yapacağı resimler vasıtasıyla ve neşredeceği kitaplarla fikrini serbestçe tamim etmesidir.

 

Tiyatro, sinema, gramofon ve radyo, telgraf da fikirlerin neşri ve tamimi için çok mühim ve müessir vasıtalardır.

 

Bir insanın, herhangi bir mahalde söylediği sözler orada kalır, tesiri ani ve mahduttur. Fakat bu sözler radyo ile söylenirse, bütün dünya işitebilir. Telgraf da fikirlerin neşrinde en seri vasıtadır. Fakat, söz bir gramofon plağına geçerse, bilhassa bir gazeteye, bir kitaba geçerse fikir tespit edilmiş olur, bütün dünyada okunur; tabiatıyla gelecek nesillere intikal eder.

 

Muhtelif vasıtalarla tespit olunan ve seri bir surette neşrolunan fikirler, bütün insanlığın terakkisine ve tarihe büyük hizmet ifa eder.

 

Kaynak: Atatürk’ten Yazdıklarım
belgesi-2600

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin