Milliyetçi Mebuslar Sürgüne Gönderiliyor

Sonraki günlerde daha başka olaylar meydana geldi. İngilizler toplantı halindeki Parlâmentoda, belli başlı milliyetçi mebusları tutukladılar. Mengene daha çok sıkılıyor ve baskı arttırılıyordu. Türk mebusların bir bölümü İstanbul’da cezaevine kondu, bir bölümü de Malta adasına sürgün edildi; yolunu bulanlar da Anadolu’ya kaçtılar. Artık Türkiye’nin kalbi vilâyetlerde atmaya başladı. Ama, bunların Avrupa ile temasları da iyice kesildi. Türklerin Asya’ya kaçışı, en zeki, en enerjik ve cesur kişileri Anadolu’ya aktarmış oldu

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği
belgesi-2646

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin