Mücadele Başlıyor

İlk haberler kendisine ulaştığı sırada Mustafa Kemal, Samsun civarında, Havza’daydı. Hemen orada bir miting düzenledi, yaptığı konuşma herkesi ağlattı. Olayı haber alan bölgedeki İngiliz subayı, işittiklerinden korkuya kapıldı ve hemen İstanbul’a bir telgraf çekerek hatibin geri çağrılmasını istedi. Fazla vakit geçmeden olumlu cevap geldi. Ama böyle, yapılması zor bir emri kim yerine getirebilecekti? Mustafa Kemal’e her taraftan, durumun müzakeresi için, davetler yağmaya başlamıştı.

 

Resmî telgrafın gelmesinden önce, dostları kendisini uyardığından, Mustafa Kemal Erzurum’a doğru yola çıktı; böylece sadrazama karşı mücadeleye başlamış oldu. Bununla beraber Padişah’a karşı kötü bir niyeti olmadığını belirtti. Çünkü o da Mustafa Kemal’e karşı değildi, zaten aralarında bir arkadaşlık ve dostluk vardı. Ama İngilizlerin parası işe karışınca zavallı Halife artık onun amiri olmaktan çıktı.

 

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği
belgesi-2670

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin