Nicolas Copernicus

 Copernik modern astronominin kurucusu olarak bilinir. Polonya’da
doğdu. Cracow üniversitesine gönderildi. Burada matemetik ve optik
üzerine çalıştı. Italya’ da amcasının zorlamasıyla akademik yaşamının
geri kalan günlerini geçireceği Frauenburg katedraline rahip olarak
atandı. Bu pozisyonundan dolayı gücünün doruğuna erişti. Fakat sürekli
öğrenci olarak kaldı. Boş zamanlarında resim yaptı ve yunan şiirlerini
latinceye çevirdi. Onun astronomiye zaten var olan merakı giderek bir
numaralı ilgi alanı oldu. O araştırmalarını kendi başına ve yardım
almadan yaptı. Gökyüzünü kathedralin duvarları içindeki bir kuleden
gözlemledi ve bu gözlemleri teleskop’un icadına yüzlerce yıl kala
çıplak gözle gerçekleştirdi. 1530’da dünyanın kendi ekseni etrafında
günde bir kere , güneşin etrafında yılda bir kere döndüğünü iddia


ettiği büyük çalışması De Revolutionibus’u bitirdi. Bu o zamanlar
inanılmaz birşeydi. Copernik’e kadar, batı dünyası evrenin gerisinde
hiçbirşey olmayan kapalı ve küresel bir yapıda olduğunu iddia ettiği
Ptolemiac teorisine inanıyordu. O zamana kadar düşünürlerin hemfikir
olduğu Claudius Ptolemy Alexandra’da yaşayan bir Mısırlı’ydı.
Potelmy’e göre dünya; sabit, hareketsiz ve evrenin merkezine
konumlandırılmış güneş dahil herşey onun etrafında dönmekte idi. Bu
insan doğasına çekici gelen bir teoriydi. İnsanın günlük gözlemlerine
ve egosuna uygun düşen birşeydi. Copernik teorisini yayımlamakta acele
etmedi. Teorinin birkaç astronom arasında incelenerek, kendisine fikir
verebileceğini düşündü. Copernik’ in çalışmaları, eğer genç bir adam
bu çalışmaları 1939’da incelememiş olsaydı hiçbir zaman basılacak
duruma gelemeyebilirdi. 66 yaşındaki bir rahibin yazısını okuyup
ilgilenen 25 yaşındaki Alman Profesör George Rheticus ‘du. Copernik’in
çalışmalarıyle birkaç hafta ilgilenmeyi tasarladı ama,iki yıl boyunca
teori üzerine çalıştı ve teoriden çok fazla etkilendi. O zamana kadar
Copernik teoriyi yayımlamakta isteksizdi. Kilisenin teorisi hakkında
ne söyleyeceği ile çok ilgilenmesede o herşeyin mükemmel olmasını
isteyen ve 30 yıl teori hakkında çalışmasına rağmen hiçbir zaman
tamamlanmadığını düşünen biriydi. Copernik için gözlemler sürekli
tekrar edilmeliydi(Ilginç olan dünyanın 300 yılının kaybına yolaçan
elyazmaları 19. yüzyıl ortalarında Prag’da bulundu. Bu yazmalar
gösterdi ki Copernik teorisini sürekli gözden geçiriyordu. Bu
yazmaların hepsi o zamanlar için bilgili kişilerin kullandığı latince
ile yazılmıştı.) Copernik 1543’de öldü ve hiçbir zaman çalışmalarının
nasıl bir sansasyon yarattığını göremedi. Ortaçağdan kalma filozofik
ve dinsel inanışlara karşı geldi. Copernik teorisi insanın, evrenin
kendisi için yaratılmadığını, yalnızca onun bir parçası olduğunu
düşünmeye zorladı. Onun çalışmalarının en önemli yanı insanın Cosmos’


a bakışını değiştirmiş olmasıdır
belgesi-561

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin