Okçulukta Başarı İçin 9 Adım

Okçulukta Başarın İçin 9 Adım
Okçuluğa Başlangıç – Ders 1 : Duruş
Okçu rahat ve sakin bir pozisyonda, her ayağı atış çizgisinin her iki yanında, dik durmalıdır. Ayaklar omuz genişliği kadar açık olmalı ve vücut ağırlığı her iki ayakta ve ayağın topuğu ile parmak uçlarına eşit olmalıdır. Bu vücudu sabit tutacak ve denge sağlayacaktır. Atışlar sırasında vücut pozisyonu mümkün olduğunca ağırlık merkezi değişmeden veya vücut eğilmeden sabit kalmalıdır.
Eğer kirişin kola kadar çekilişinde bir problem varsa, açık duruş gerekebilir. Bir kez duruş pozisyonu sağlandıktan sonra her atışta aynı tutarlılıkta olmalıdır. İşaret kullanmak tutarlı duruşa yardımcı olabilir.
 Ders 2 : Okun Takılması
Oku, oku yerleştirme işaretinin altına, kirişin okun arkasındaki çentiğe gelicek şekilde yerleştiriniz. Okun üzerindeki tüyün size doğru olduğuna ve çentiğin kirişe iyice oturduğuna emin olunuz. Okun sapının okun kalanına yerleştirilir.
Ders 3 : Kirişin Tutulması
Hedef Okçuluğu stilinde, işaret, orta ve yüzük parmağı kullanılır. İşaret parmağı okun çentiğinin üstüne, orta ve yüzük parmakları çentiğin altına yerleştirilir. Parmaklar içeri doğru kıvrılır ki, bu üç parmaktaki ilk boğum kirişi hizalasın. İşaret ve orta parmağınız ile çentik arasında mesafe bırakın ki, parmaklarınız çentiğe değmesin (bu çentiği "kıstırma"yı (pinching) engeller). Elin arkasını mümkün olduğu kadar düz tutunuz. Başparmağınızı içeri sokun ki, yayı tam güçle çektiğinizde boğazınıza yerleştirebilesiniz. Kirişi hafifce çekiniz, böylelikle parmaklarınız çekiş için hazır duruma gelsin. Çekiş sırasında her üç parmakta da eşit miktarda baskı olmalıdır.
Ders 4 : Kabza’nın Tutuluşu
Yayı, kabzanın ortasını işaret parmağınız ile baş parmağınızın arasına, yukarıda gösterildiği gibi, kabzayı tutan elinizin ortasına gelicek şekilde yerleştiriniz. Baş parmağınızın kaslı kısmı yay tutuşun ortasının üzerine gelmelidir. Çekiş esnasında baskı baş parmaktaki kasın üzerine alınmalı ve direk olarak bileğe verilmelidir (Low wrist position). Baş parmak ve diğer parmaklar gevşek kalmalıdır. Eğer parmak veya yay askısı kullanılmıyorsa, parmak uçları yaya dokunana kadar yayın etrafında kıvrılmalıdır. Bu serbest bırakış anında yayın elden düşmesini engelleyecektir. Yayı kavramada tutarlı bir el pozisyonu gerekmektedir.
Ders 5 : Çekiş Öncesi Pozisyon
Yayı tutan kolunuzu, kol pozisyonunu kurmak için kabzaya doğru itiniz, sonra yayı tutan kolunuzu yukarı kaldırarak geriye çekiniz, taki yukarıdaki resimde gösterilen pozisyona ulşana kadar. Öndeki omuzunuzun alçak pozisyonunu koruyunuz (Çekiş mesafesi kısalırken, omuzun yukarı yada geriye doğru rotasyon yapmasına izin verilmemelidir). Yayı çeken kolunuzun dirseğini yukarıda tutunuz, bu yayı tam güçle çekerken sırt kaslarına ihtiyaç olduğu zaman onların harekete geçmesine yardımcı olacaktır.
Ders 6 : Referanslar
Dayanak noktası, elin çenenin üzerine yerleştiği ve kirişin yüze değdiği yerdir. İşaret parmağın çenenin karşınsında yerlşemiş olması son derece önemlidir; baş parmağın avuç içine doğru bükülür, böylelikle boyunun yanında yerleştirilebilir ve kiriş çeneye deyer (mümkünse burun). Tüm bu pozisyonların arasındaki ilişki tüfekteki "gez" kadar önemlidir, bu yüzden olabilgiğince tutarlı olması son derece önemlidir. Bu tutarlılık, çekiş mesafesi pozisyonu için de gereklidir. Pozisyonlardaki herhangi bir farklılık yayın oka uygulayacağı gücü etkileyecektir.
Ders 7 : Tam Çekiş ve Nişan Alma
Tam çekiş, gerginliğin sırt kaslarında korunduğu yerdir ve yayı tutan kol, nişan alma iğnesini hedefin ortasına hizalamak için, hareket ettirilir. Hedef alma iğnesi hedefin ortasına geldiğinde, ipin hizası kontrol edilmelidir. İpin hizası, yukarıda gösterildiği gibi, kirişin, yayın ve hedef alma iğnesinin hizasıdır (kiriş biraz gözün önünde olursa, bu görünüşü bulanıklaştırır).

Yay doğru dikey pozisyonda tutulduğu zaman, kiriş ve yayın köşesi paralel olucaktır. Eğer olmazsa, yay dikeylikten eğilmiş olur. Tüm konsantrasyon ile nişan almadan önce, önceki bütün adımlar herşeyin doğru pozisyonunda olduğuna emin olmak için gözden geçirilmelidir. Eğer vücudun herhangi bir parçası yerinde hissedilmiyorsa, en iyisi atış durdurlmalı, kiriş gevşetilmeli ve kötü bir atış yapmaktansa tekrar başlanmalıdır.

Hedefin ortasını nişanlarken, kaslar niaşn alma iğnesini sabit tutmaya çalışırken iğnesinin hareket etmesi normaldir. Pratikle, nişan alma daha da sabitleşecektir. Eğer ok yüksek düşerse, nişan alma iğnesini yukarı, eğer ok alçak düşerse, nişan alma iğnesini aşağı, eğer ok sola düşerse, nişan alma iğnesini sola, eğer ok sağa düşerse, nişan alma iğnesini sağa hareket ettiriniz.

Ders 8 : Bırakış
Kirişin bırakılışı sıralamadaki en kritik adımdır. Eğer doğru yapılmazsa önceki bütün çabalar boşa gider. Oku doğru şekilde serbest bırakmak için, kirişi tutan parmaklarınız, kirişin parmakların üstünden kaymasına izin vermelidir. Her üç parmakta aynı anda serbest bırakmalıdır.

Bu kirişin parmaklardan en az sapmayla çıkmasına sebep olacaktır. Bırakma doğru yapıldığında, sırt kasları kolu geriye doğru çekerken el geriye doğru hareket etmelidir ve parmaklar boyunun yanında rahat pozisyona gelmelidir. Eğer parmak kasları kirişi bırakmak için bükülürse, el dayanak noktasının yaklaşık 5 cm gerisine, rahat pozisyona gelicektir. Parmak kaslarını bükmek kirişi yanlara doğru saptıracaktır ve ok ufuk çizgisinde bir taraftan diğer tarafa yayılacaktır.

Ders 9 : Hareketi Sonuna Kadar Yapmak
Hareketi sonuna kadar yapmak yayı tutan kolun posizyonunu, ok hedefe isabet edene kadar korumaktır. Ok serbest kalana kadar yayın herhangi bir hareketi oku hareket ettirecektir. Yayı çeken el ok bırakıldıktan sonra geriye doğru çekilirken, kafanın ve vücudun pozisyonu sabit kalmalıdır.

Okun bırakılmasından sonra, yayı tutan elin düşürülmemesi önemlidir, yayı tutan elin bırakıştan sonra düşmeye başlaması bazı okların hedef üstünde aşağı düşmesine sebep olur. Oku bırakıştan hemen sonra okun nereye gittiğini görmek için kafayı hareket ettirmek yayı tutan elin yanlara hareket etmesine sebep olabilir.

belgesi-1715

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin