Ortalama Bağ Enerjileri

 

 

BAĞ

ORTALAMA BAĞ ENERJİSİ

(kJ/mol)

 

BAĞ

ORTALAMA BAĞ ENERJİSİ

(kJ/mol)

H−H

435

P−H

318

H−F

565

N−Cl

201

H−Cl

431

P−Cl

326

H−Br

364

C−C

347

H−I

297

C=C

619

F−F

155

CC

812

Cl−Cl

243

C−H

414

Br−Br

193

C−O

335

I−I

151

C=O

707

O−O

138

C−F

485

O2a

494

C−Cl

326

O−H

463

C−N

293

O−F

184

C=N

616

O−Cl

205

CN

879

N−N

159

S−H

339

N=N

418

S−S

264

NN

941

S−Cl

276

N−H

389

 

 

a Moleküler oksijenin çift bağı(O=O)

Ortalama bağ enerjileri

belgesi-2361

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin