Paul Adrien Maurice Dirac

 Paul Dirac 8 ağustos 1902 ‘de Ingiltere Bristol’de doğdu. Babası
Isveçli annesi ingilizdi. Önce tüccar okuluna oradan Bristol
Universite’sine gitti. Buradan 1921’de elektrik mühendisliği diploması
aldı.Iki yıl daha Bristol’de matematik çalıştıktan sonra Cambridge
St.John’s College’de araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Ph.d
derecesini 1926′ da aldı. Bir sonraki yıl St.John’s College’in akademi
üyesi, daha sonra 1932’de Cambridge de matematik profesörü oldu. Dirac
Quantum mekaniğini matematiksel ve teorik olarak inceledi. Heisenberg


1928’de yeni quantum mekaniği teorisini ortaya atar atmaz,
matematiksel karşılığı üzerinde çalıştı. Ve kendi Elektron görecelik
teorisi(1928) ve oyuk teorisi(1930) ile ilgili Royal Society ‘ye
birçok yazı yazdı. Bu teori elektronla aynı kütleli, fakat pozitif
yüklü bir parçacığın varlığını ortaya koyuyordu. Teori daha sonra
deneysel olarak da C. D. Anderson tarafından doğrulandı. Bu parçacığa
positron denildi. Dirac’ın çalışmalarının önemi onun Schrödinger’in
özel görecelik denklemleriyle tanıttığı ünlü dalga fonksiyonlarında
yatar. Aslında Dirac’ın çalışmaları, sadece biribirinden farklı
olmakla kalmayıp, birbirine ters düşen quantum ve görecelik
teorilerini birbirleriyle ilişkilendirdi. Dirac’ın bilimsel
çalışmaları Quantum Theory of the Electron (1928) ve The Principles of
Quantum Mechanics (1930; 3rd ed. 1947) adlı kitaplarında toplanmıştır.
1930’da Royal Society ‘ye seçilmiş ,kraliyet ve copley madalyalarıyle
onurlandırılmıştır. Dirac çok fazla yolculuk yapmış ve değişik
üniversitelerde çalışmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Copenhagen,
Göttingen, Leyden, Wisconsin, Michigan, ve Princeton . 1929’da
Amerika’da 5 ay geçirdikten sonra dünyayı dolaştı. Heisenberg ‘le
birlikte Japonya’ya gitti. Ve Sibirya üzerinden döndü. 1937’de Margit
Wigner’le Budapeşte’de evlendi.
belgesi-559

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin