PCR

Polimeraz zincir reaksiyonudur. çoğaltmak istenen hedef gen bölgesinin ısıl işlem uygulanarak açılan DNA zincirinde primer( hedef gen bölgesinin komplementeri baz dizilişine sahip oligonükleotid) bağlanması ve zincir uzaması sonucu meydana gelen reaksiyonlar dizisidir.

Kaynak: biochemistry
belgesi-2243

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin