Rakamlar Konuşuyor

Bu hatanın sonuçları çok büyük olmuştur.

 

Yunanlıların, İzmir üzerinde ırk bakımından iddia ettikleri hakların doğru olduğuna dair propagandalar, gerçeklere çarparak sonuçsuz kalmıştır.

 

Eski Yunan, Türklerden önce, İzmir’deki yerli ve Müslüman halkın arasında bir Yunan kolonisi kurmuştu. O sıralarda, İzmir vilâyeti Müslüman bir beyliğin bir bölümünü teşkil etmekteydi. Bu beylik daha sonra, kendi isteğiyle Osmanlı İmparatorluğu’na katılmıştır. İstanbul Türkler tarafından alınınca, İzmir de onlara katıldı. İzmir ve Aydın vilâyetlerinin nüfusunun çoğu Müslüman, bölge de Türktür. 1919’da doğudaki ordunun istatistik servisinin hazırladığı rakamlara bir göz atalım:

 

Aydın vilâyetinde: 1.814.000 Müslüman Türk, 300.590 Rum.

 

İzmir vilâyetinde: 594 Türk okulunda 45.000 Türk öğrenci, 110 Rum okulunda 9.080 Rum öğrenci, 130 cami, 65 kilise (Rum ve Ermeni).

 

Aydın vilâyetinde: 508 büyük cami, 271 küçük cami, 48 medrese, 169 kilise (Rum ve Ermeni).

 

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği
belgesi-2664

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin