Sınıflandırma


Protista AlemiHayvanlar Alemi  • ACOELOMATES (sölomsuz)

o        Filum Porifera (süngerler)


o       Filum Cnidaria (Coelenterata)


·         Sınıf-1 Hydrozoa


·        Sınıf -2 Scyphozoa


·        Sınıf-3 Anthozoa)


o        Filum Platyhelminthes (yassıkurtlar)


·         Sınıf-1 Turbellaria (serbest yaşayanlar)


·        Sınıf-2 Trematodes (Parazitik yaşayanlar)


·        Sınıf-3 Cestodes (Şeritliler)


§         PSEUDOCOELOMATES


o        Filum Nematoda (yuvarlakkurtlar)


o        Filum: Nematomorpha (Kılsı solucanlar)


o       Filum Rotifera (rotiferler) “tekerlek hayvancıklar”


o        Filum: Gastrotrichia (Karnıkıllı solucanlar)


o       Filum: Kinorhynca-Echinodera (Derisidikenli solucanlar


o       Filum: Loricifera (Zırhlı Solucanlar)


o       Entoprocto-Kampozoa (Kadeh hayvancıklar)


o        


§         COELOMATES


§         PROTOSTOMES


o       Filum Mollusca (yumuşakçalar)


o       Sınıflandırılması


·        Class Polyplacophora


·        Class Monoplacophora


·        Class Aplacophora


·        Class Gastropoda (Salyangozlar)


·        Class Bivalvia (Midye ve istridyeler)


·        Class Cephalopoda (Ahtapot ve mürekepbalıkları)


o       Filum Annelida (Halkalıkurtlar)


·        Class Polychaeta (Deniz solucanları)


·        Class Oligochaeta (Solucanlar)


·        Class Hirudinea (Sülükler)


o       Filum Arthropoda (Eklembacaklılar)


§         SubFilum Trilobita


§         SubFilum Chelicerata (Keliserliler)


§         SubFilum Crustacea (Karides, yengeç, copepod, istakoz vb. hayvanlar)


§         SubFilum Uniramia


·        Superclass Myriapoda (Çokayaklı eklembacaklılar)


·        Superclass Insecta (Böcekler)


 


§         DEUTEROSTOMES          


o       Filum Echinodermata (Derisidikenliler)


§         Sınıf: Crinoidea


§         Sınıf: Stelleroidae


·        Alt Sınıf: Asteroidea


·        Alt Sınıf: Ophuroidea


§         Sınıf: Echinodea


§         Sınıf: Holothuroidea


o       Filum Hemichordata (Yarımkordalılar)


o       Filum Chordata (Kordalılar)


§         SubFilum Urochordata-Tunikatlar (Kuyruktankordalılar)


§         SubFilum Cephalochordata (Baştankordalılar)


§         SubFilum Vertebrata (Omurgalılar)


·        Class Agnatha (Çenesiz balıklar-Yuvarlak ağızlı balıklar)


·        Class Placodermi


·        Class Chondrichthyes (Kemiklibalıklar-Köpekbalığı ve vatozlar)


·        Class Osteichthyes (Kemiklibalıklar)


·        Class Amphibia (İkiyaşamlılar)


·        Class Reptilia (Sürüngenler)


·        Class Aves (Kuşlar)


·        Class Mammalia (Memeliler)


 

 
Kaynak: www.dicle.edu.tr
belgesi-377

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin