Thevenin Teoremi

Doğrusal dirençler ve kaynaklardan oluşan bir elektrik devresinin herhangi bir kolundan geçen akımı, devrenin diğer kollarındaki akımları hesaplamadan bulabilmek için Thevenin Teoremi kullanılır. Bu teoreme göre devre, herhangi iki noktasına göre bir gerilim kaynağı ile ona seri bağlı bir direnç şekline dönüştürülür. Elde edilen devreye “Thevenin Eşdeğeri” denir. Thevenin eşdeğerinin kaynağını bulmak için, devrenin belirlenen iki noktası arasındaki EMK ölçülür. Aşağıdaki şekildeki devrenin A ve B uçlarından ölçülen E0 EMK’i, Thevenin eşdeğerinin kaynak gerilimidir.

 

Thevenin eşdeğerinin seri R0 direnci de, devredeki kaynaklar çıkartıldığında A ve B uçlarından ölçülen dirence eşittir. Devredeki gerilim kaynaklarının çıkarıldığı uçlar kısa devre ve akım kaynaklarının çıkarıldığı uçlarda açık devre yapılır.

 Şekil a daki devrenin uçlarına bir R direnci bağlandığında geçecek olan akım, aynı direnç şekil b deki devrenin uçlarına bağlandığında geçecek olan akıma eşittir. Bu akım şekil c den ;

 

Örnek 1 :

Aşağıdaki şekildeki devrenin,

a) Thevenin eşdeğerini,

b) A, B uçlarına 2 ? luk bir direnç bağlandığında geçecek olan akımı bulunuz.

Kaynak: İsmail ÇOŞKUN – Emin GÜVEN – ELEKTROTEKNİK
belgesi-2880

Gelen Popüler Aramalar:

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin