Üniversite Sınavında Düşük Başarının Olası Nedenleri

1) Temel eğitim ve ortaöğretimde kazanmaları gerekli bilgi ve becerilerdeki eksiklikler, yetersizlikler,
2) Sınava sistemli ve planlı hazırlık yapılmayışı,
3) Sınav türüne alışık olmamak (test tipi sınavlarda başarısızlık, test olmaya hazır olmamak),
4) Sınav kaygısının yüksek oluşunun etkileri olabilir.
Bu nedenlerden 3. ve 4.’sü daha kısa sürede aşılabilecek türdendir. Ancak 1. ve 2. neden bilgi, beceri, tutumların kazanılmasını gerektirir ki bu konuda öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri gereklidir. Çünkü öğretmen “öğrenciye bilgi ve beceri kazandırmakla ve onun gelişimine yardımcı olmakla yükümlü” kişidir. Bunun için öğretmenin;

• Sınıfındaki öğrencilerin ihtiyaç ve özelliklerini bilmesi ve sınıfta öğrenme koşullarını buna göre oluşturması,
• Aktif öğretme yöntemlerini kullanması, öğrencinin öğrenmede etkin olmasını sağlaması,
• Uzmanlık alanında yeterli olması, kendini geliştirmesi,
• Sınıfta olumlu bir atmosfer oluşturması,
• Öğrencilerine verimli ders çalışma yöntemlerini kazandırması,
• Öğrenmedeki eksiklikleri saptayıp giderme yönünde çaba harcaması,
• Öğrenmeye yönelik olumlu tutumlar geliştirip motivasyonu yükseltmesi gereklidir.

Rehberlik Hizmetleri;
Eğitim sürecinde öğrencilerin;
• Kişisel, sosyal gelişim
• Eğitsel gelişim
• Mesleki gelişime yönelik olarak
temel beceriler ve yeterlilikler kazanması için yapılan hizmetlerdir. Ve bu hizmetler artık “Kriz Odaklı” bir anlayıştan çıkıp, sadece “sorunlu” öğrenciye yapılan müdahale olmak yerine tüm öğrencilerin gelişimine, uyumuna ve başarısına yönelik olarak “Gelişimsel Yaklaşım” içinde sunulması, çağdaş bir anlayış olarak benimsenmektedir.

Eğitsel rehberlik hizmetleri, özellikle bu konularda öğretmene sorumluluklar yükler. Okullarda rehberlik uzmanlarının müşavirliğinde öğretmenler öğrencilere başarıyı artıracak yöntemleri kazandırmaya çalışmalıdır. İlk ve orta öğretimde rehberlik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyaç vardır, ancak ülkemizde henüz okullarımızın %15-20’sinde bu alanda yetişmiş profesyonel eleman bulunmamaktadır. Düzce’de de ne yazık ki bu alanda okullarımızda yeterli eleman yoktur.

Okullarımızda “Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)” tüm öğretmenlerde rehberlik anlayışını oluşturmada ve öğretmenlerin bu alanda etkin olmalarına çalışmalıdır.
Kaynak: Turk PDR Dernegi Sitesi
belgesi-976

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin