VPN ( Virtual Private Network )

 Ağ teknolojilerindeki düzenli gelişmelere rağmen, kurumların hedefi
daha hızlı ve daha verimli haberleşme olanaklarını kullanabilmektir.
Personel ve yöneticiler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yerel
ağlarına sanki ofislerindeymiş gibi erişebilmek isterler.

1980 ortalarında ve 1990 başlarında hedeflerine ulaşabilmeleri için
uygulanan teknoloji telefon hatlarını kullanarak uzak erişim
servisleriydi. Şirketler, yöneticilerinin taşınabilir bilgisayarlarına
veri sıkıştırabilme yeteneğine sahip hızlı modemler yerleştirip,
ofisteki sunuculara bağlanabilmelerini sağlayabilirler. Çalışanların
ve yöneticilerin yapması gereken sadece bulundukları ortamda RJ-11
telefon konnektörünü modemlerine takmak ve uzak erişim sunucularına
şifreleri yetkisinde bağlanabilmektir.

1990 sonlarında kurumlar, uzak erişimin şirketlerine sağladığı
avantajları daha çok anlamaya başladılar ve bazı büyük şirketler, ülke
içinde ücretsiz aranabilecek telefon numaraları ile çalışanlarına bu
hizmeti sunabildiler. Uluslar arası ticaret yapan kurumlarda ise,
milletlerarası telefon ödemeleri söz konusu olduğu için uzak erişim
servisleri şirketlere ciddi bir maliyet getirmektedir.

Internet üzerinden paylaşılmış veri ağlarına erişebilmek, o bölgedeki
yerel internet servis sağlayıcının aranması söz konusu olduğundan uzak
bağlantılarda ödenen ücretler büyük ölçüde düşecektir. Hatta Asia
Online, Amrica Online veya IBM gibi internet servis sağlayıcıları, tüm
dünyaya yayıldıkları için, aynı kullanıcı adı ve şifre ile dünyanın
çoğu yerinden yerel POP numaraları aranarak internete erişilebilir.

Sanal ve özel ağlar (VPN), yerel internet servis sağlayıcı ve kurumsal
yerel ağlar arasında güvenli bir tünel üzerinden veri iletimi
gerçekleştirerek çalışır. Shiva gibi bir çok ağ donanımı üretici
internet gibi, paylaşılmış veri ağları üzerinden tünelleme ve
şifreleme yapabilme yeteneğine sahip donanımları piyasaya sunmaktadır.


Kurumsal ağlarını daha önceden bir takım güvenleri nedeni ile
internete bağlamayan şirketleri yeni VPN teknolojileri ile güvenli
bağlantılar sağlayabilecekler.

VPN Ekonomisi

Uzak erişimin maliyeti göz önüne alınırken, aramanın nereden
kaynaklandığı çok önemlidir. Örneğin, kullanıcıların kendileri aile
aynı şehirde bulunan uzak erişim sunucularını arayarak ağa erişmeleri
için en ideal çözüm direk telefon hatlarını kullanmak olabilir. Söz
konusu işlem şehirlerarası veya milletlerarası aramayı gerektiriyorsa,
VPN’in sağlayacağı maliyet hesapları çok daha düşük olacaktır.

Sanal ve özel ağ kavramı, bazı frame relay servisi sağlayan telefon
şirketleri tarafından pazarlama amaçlı yanlış olarak belirtilmektedir.
Bu şebekelerde kullanıcıların verileri özel paket anahtarlama
devreleri ile birbirinden ayrılır ve ortada sanal olarak oluşturulan
bir kavram yoktur, fakat veri güven altına alınır. Ücretlendirme ise
kiralık hatlar gibi kapalı sistemlerle rekabet edecek derecede
yüksektir.

İlk uzak erişim teknolojileri, her bir paketi şifreleme esasına
dayanıyordu. Bu teknoloji, VPN teknolojisinin özelliklerinden sadece
biridir. LAN ve WAN yönlendiricileri arasına özel şifreleme ve veri
sıkıştırma donanımları yerleştirilerek, verinin paylaştırılmış ağa
çıkması sağlanıyordu. Bu ürünlerin çoğu tescilli olmayan IP adresleri
ile iletişimi engelliyerek çalışıyordu.

VPN ağlar, herkesin ulaşabileceği paylaştırılmış ağlarda,
yetkilendirilmiş ve şifrelenmiş tünellerden oluşur. Tüneller ağ erişim
noktaları (Shiva LanRover Access Switch(r) gibi) ile verinin iletileceği
ağda kullanılacak tünel sonlandırıcı donanımlardan oluşur.

Ağ erişim noktasının görevi, kullanıcılardan gelen paketleri kapsüle
ederek verinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.
Günümüzdeki uygulamalar, bu işlem için PPTP (Point-toPoint Tunneling
Protocol) ve L2F (Layer Two Forwarding) protokollerini kullanır. PPTP,


internet servis sağlayıcı tarafından akış kontrolü gibi görevlerle
kullanılırken, L2F protokolünün kullanımı daha kolaydır ve
yönetilebilir ağlara daha uygundur. Bu iki protokolün en iyi yönleri
ele alınarak L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) adı verilen bir
protokol ortaya çıkmıştır. Bu protokolün çoğu üretici tarafından
desteklenmesi bekleniyor. L2TF protokolü, özelleştirilmiş protokoller
ile kullanıldığında internet üzerinden güvenli tüneller kurmamızı
sağlayacaktır.

VPN Güvenliği Çözümleri

Günümüzdeki VPN çözümleri iki noktaya odaklanmaktadır; şifre doğrulama
ve veri güvenliği. Kullanıcıların yetkilendirilmesi işlemi en iyi
verinin kaynaklandığı yerel ağda gerçekleştirilebilir. Bu sayede
kullanıcı veri tabanının servis sağlayıcıya taşınmasına gerek kalmaz.
En temel şifre doğrulama protokolleri PAP (Password Athentication
Protocol), CHAP (Challenge Handshake Athentication Protocol) ve SPAP
(Shiva Password Authentication Protocol) protokolleridir. Daha güvenli
şifre doğrulama çözümleri ise, zamanla senkronize edilmiş anahtarları
ve dijital sertifika gibi gelişmiş teknolojileridir.

Veri güvenliği, arama yöntemi ile uzaktaki ağa bağlanan kullanıcıların
verilerinin, bütünlük bozulmadan uzak ağa iletilebilmesini
sağlamalıdır. IPSec protokolü, güçü bir şifreleme sağlarken, veri
bütünlüğünü de garanti eder. IPSec protokolü ile farklı şifreleme
metodları kullanılabilir; bunlardan en popüleri DES, (Digital
Encryption Satandart) Dijital Şifreleme Standardıdır.

Farklı VPN Konfigürasyonları

En genel konfigürasyon, ağ erişim sunucusu ve yerel ağda bulunan tünel
sonlandırıcı bir donanımdan oluşur. Kullanıcı gözü ile baktığımızda
görünen, ISS yerel telefon numaralarının aranması, internet servis
sağlayıcı tarafından şifremizin doğrulanması ve servis sağlayıcı
tarafından güvenli bir tünel oluşturularak kurumsal yerel ağımıza
erişebilmemizdir. IPX ve IP paketleri, PPTP veya L2TF protokolleri ile


kapsüle edilir, verinin gideceği ağın adresi belirtilerek yeni bir IP
paketi yaratılır. Kullanıcı, internet servis sağlayıcıyı aradığında,
kendisine tescilli bir IP adresi verilerek yerel ağına bu adres ile
ulaşması sağlanır. Kapsüle edilmiş paketler daha sonra uçtan uca IPSec
veya eşdeğer bir protokol ile şifrelenebilir.

Veri, VPN tünelinde paketlenip, şifrelenip, diğer uçta paketten
çıkartılıp ve şifresinin çözülmesi işlemlerinden VPN kullanıcısı
haberdar olmaz. Görünen klasik bir internet’e bağlantı şeklidir.
Kullanıcın bu tip ağ teknolojilerini bilmeye gereksinimi olmaması ve
konfigürasyon sorunu yaşamaması, bu tip uygulamaları kolaylaştırır.

Yukardaki örnekte, şifreleme ve paketlerinin internet servis sağlayıcı
yerel POP istasyonu tarafından gerçekleştiğine değinilmişti. VPN
teknolojisi, network erişim sunucu veya istemcilere entegre
edilebilir. Bunun için istemcilere VPN arama yazılımı kurulabilir. Bu
yöntemde ise internet servis sağlayıcı bağımsız bir uygulama
görüyoruz. Kullanıcı dilediği internet servis sağlayıcı üzerinden
güvenli bir tünel oluşturabilir. Farklı bir uygulama ise, bu yazılımın
kullanıcıların PC’lerine yüklenmeden de yaratılabilir. Bu durumda VPN
teknolojisinin, internet servis sağlayıcı ağ erişim sunucusu
tarafından desteklenmesini gerektirir.

Kullanıcıların, internet servis sağlayıcı bağımlı veya bağımsız
çözümlerde ISS’ten yeterli sayıda ve meşgul olmayan telefon numaraları
sağlamasını istemeleri gerekir. İstemcilerde VPN yazılımı
kullanılmayacaksa, ISS ağ erişim sunucunun VPN destekleyip
desteklemediği sorulmalıdır.

İnternet servis sağlayıcı bağımsız modelde, yetkilendirme işlemi VPN
destekleyen yazılım ile gerçekleştirilir. İnternet servis sağlayıcı
sadece kullanıcı ile kendi uzak erişim sunucusu arasındaki asenkron
hattı sağlar. Tünel ise kullanıcı ile erişeceği ağ üzerinden bulunan
tünel sonlardırıcı donanım arasında kurulur.Uzak erişim çözümleri yaratırken bilgi işlem müdürleri, performans,
güvenlik, ağ yönetimi, erişim kontrolü, esneklik ve maliyet gibi
faktörleri göz önüne almalıdır. Ayrıca internet servis sağlayıcı
bağımlı çözümlerde, kullanıcıların VPN desteği verebilen internet
servis sağlayıcılar ile sözleşme imzalaması gerekmektedir.

Internet servis sağlayıcı bağımsız modelde ise, internet servis
sağlayıcı paketlerin iletimine sadece bir vesile olduğu için,
tünelleme işlemi bilgi işlem bölümü tarafından daha esnek bir şekilde
yapılabilir.

Bilgi işlem yöneticileri, hangi model üzerinde seçim yapmaları
gerektiğini aşağıdaki faktörlere göre karar vermelidir.

Performans

Ağ performansını etkileyen en önemli etkenler paket kaybı ve ortaya
çıkabilecek gecikmelerdir. Sadece text tabanlı ve grafiklerin
iletildiği bir çözümde, paket kaybı, ve gecikme çok fazla sorun
çıkarmayacaktır ve kullanıcının işlemi yerine getirmek için bekleme
süresini arttıracaktır. Fakat çoklu-ortam ve video konferans gibi
zaman kritik uygulamalarda, verinin gecikmeye uğramadan iletilmesi
gerekir.

Günümüzde internet servis sağlayıcılar, 10 abone için sadece 1 adet
modem donanımı yatırımı yapmaktadır. Kurumsal uzak erişim çözümlerine
bu oranın 5-1, hatta her bir kullanıcı için bir modem atanması
gerekebilir.

Internet servis sağlayıcı bağımsız modelde, tünel sonlandırıcı
donanımların, şifreleme ve sıkıştırma işlemleri için ayrı işlemciler.
Bu tür çözümlerde ana işlemci tünelleme ve yönlendirme işlemlerini
yerine getirirken, veri sıkıştırma ve şifreleme işlemleri performansın
düşmesine yol açmaz.

Güvenlik

VPN güvenliği iki noktada incelenmelidir; şifre doğrulama ve veri
güvenliği. Bazı servis sağlayıcılar iki adet kullanıcı yetkilendirme
işlemi gerçekleştirmektedir. Bunlardan bir tanesi, ISP yerel POP’unda,
bir diğeri ise kurumun yerel ağında gerçekleşir. Kullancılar için


için, çok sayıda kullanıcı adı ve şifre hatırlamak zor olabilir. Veri
güvenliği aynı zamanda, uzak kullanıcı tarafından gönderilen verinin,
kurumsal ağa değişikliğe uğramadan iletilmesini, yani verinin
bütünlüğünü içerir.

Ağ Yönetimi ve Erişim Kontrolü

Ağ yönetim yazılımları, bilgi işlem yöneticilerine tek bir merkezden,
ağları üzerinde bulunan farklı donanımlarını gözlemlemelerini ve
gerektiğinde bunların konfigürasyonlarını, kullanıcıların isteğine
uygun olarak değiştirebilmelerini sağlar. Internet servis sağlayıcı
bağımlı modelde, bilgi işlem yöneticileri VPN donanımlarını yönetme
şansına sahip değillerdir ve konfigürasyon değişikliği gerektiğinde
hizmet aldıkları servis sağlayıcıya başvurmaları gerekir.

Servis sağlayıcı bağımsız modelde ise bilgi işlem yöneticisi, farklı
ağ yönetim araçları ve uygulamaları kullanarak, konfigürasyonlarına
anında müdahale etme şansı vardır.

Ücretlendirme

Her iki VPN yönteminde de, kurumun bir servis sağlayıcı ile internete
bağlanması gerekmektedir. Ücretlendirme, servis sağlayıcı firmanın
kullanmakta olduğu VPN donanımı, ve bunların bakım ücretlerine göre
artabilir. Servis sağlayıcı bağımsız model ise daha ekonomik
görünmektedir.

Maliyet

VPN çözümleri, şehirlerarası ve milletlerarası telefon bağlantılarına
son verdireceğinden, VPN’e yapılacak olan yatırım kısa sürede kendini
amorte edecektir. Toplam sahip olma maliyetiniz düşer.

Esneklik ve optimizasyon

Uçtan uca bağlantılar : Kullanıcıların taşınabilir veya ev PC’leri ile
kurumsal yerel ağ arasında iletişimin sağlıklı bir şekilde
kurulabilmesi için, VPN yazılım ve donanımlarının birlikte
çalışabilmeleri için uyarlanmaları gerekir.

Mevcut ağ yapısı ile entegrasyon : Bazı servis sağlayıcılar ile
bağlantıda, mevcut ağ yapısı üzerinde bir değişiklik gerektirmezken,
bazıları ise router’larında yazılım güncellemeleri veya tamemen yeni


WAN arabirimine geçiş yapılmasını gerektirir. Ağ yönetimi ve
gözlemlemesi için özel yazılımlar kurulabilir.

Esneklik : Kurumların ağları, işlerinin değişmesi, yeni yatırımlar,
farklı sektörlere atılmaları gibi nedenlerle, ihtiyaçları cevap
verebilmek amacıyla zamanla değişir.

İş gereksinimleri değişikliğe uğradıkça mevcut uzak erişim
çözümlerimiz buna ayak uydurabilmelidir. Servis sağlayıcıları çözümden
çok ürün önerebilir ve bu ürünlerin gelişmemize ayak uydurabilmeleri
ve esnek olmalarına dikkat etmeliyiz.

Ölçeklenebilirlik ve terfiler : Servis sağlayıcılar, kullanıcılarına
sorunsuz ve ölçeklenebilir hizmet verebilmeliler. Örneğin bugünkü
donanımı 1000 kişinin aynı anda bağlanabilmesini destekleyen bir
servis sağlayıcı, mevcut donanımına eklentilerle daha fazla
kullanıcıya destek verebilmelidir.

Internet Servis Sağlayıcı bağımsız modelin sağladığı avantajlar

VPN’i servis sağlayıcı bağımsız model ile kullanmanın dört önemli
avantajı vardır.

Güvenlik : Internet servis sağlayıcı modelde, şifreleme ve sıkıştırma
işlemleri ISS tarafından yapıldığı için tüm önemli verimizi, ISS’in
yönetimine bırakmamız, verilerimizi tehdit edebilir.

Ağ Donanımı Optimizasyonu : Bilgi işlem yöneticileri, VPN
donanımlarını kendi ağlarında kullanabilecekleri için, gerekli
konfigürasyon değişikleri anında ve istenildiği gibi yapılabilir.

Daha az bağımlılık : Internet servis sağlayıcı bağımsız modelde,
kullanıcılar, kolayca ISS’lerini değiştirebilirler veya farklı ISS’ler
ile yedek bağlantılar gerçekleştirebilir.

Sonuç

Sanal ve özel ağlar teknolojisini kullanarak, dünyanın neresinde
olursak olalım, internet üzerinden, yerel ağımıza oldukça ekonomik bir
şekilde bağlantı kurabiliriz. Herkesin girebildiği internet gibi
paylaşılmış bir ağda yaşayacağımız problemler güvenlik çözümleridir.
Güvenlik sorunları internet üzerinden şifreleme teknikleri
kullanılarak güvenli yollar oluşturularak çözülebilir. Bu konuda ki ağ
donanım üreticileri VPN adı verilen çözümlerini piyasaya sunuyorlar.
Intel tarafından geçtiğimiz aylarda satın alınan Shiva firması VPN
konusunda öncü firmalardan biri ve bu birleşmeden sonra daha yüksek
bir sermaye ile VPN ürünlerine yatırım yapılıyor.
belgesi-581

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin