Yarıiletkenler Ve Elektronik

Kimya maddeyi elementer düzeyde üç grupta incelemektedir;iletkenler,yarıiletkenler ve yalıtkanlar.Peki kimya bilimi neden bu tip bir sınıflandırma yapmıştır? İsterseniz önce bunu bir irdeleyelim.
Elemetlerin elektriği iletme özellikleri olan ve kimyanında sınıflandırma yapmasına neden olan koşul,elementlerin son yörüngelerinde taşımış oldukları elektron sayısı ile ilgilidir.
Son yörüngedeki elektron sayısı 1-3 arasında olan elementler iletken,4 olan elementler yarı iletken ve son yörüngesindeki elektron sayısı 5-6 olan elementler de yalıtkan sınıfı içerisinde yer almaktadır.
Bu elementlerden iletkenler elektriği serbest biçimde elektriği ileten grup arasında yer almaktadır,yarıiletkenler sınırlı geçirgenliğe sahiptirler ve yalıtkanlar ise elektriği iletmemektedirler…
Son yörüngedeki elektron sayıları ile iletkenlik koşulunun sağlanma nedeni ise,elektrik akımının dalgasal bir hareket halinde ilerlemesidir.Yani elektronlar bir uçtan başlayarak diğer uca kadar gitmezler,elementin
üzerinde yer alan elektronlara çarparlar ve bir elektron diğerini hareket ettirerek iletim sağlanır.
İşte,iletkenlerde yer alan o 1-3 elektronluk kapasite elektriğin iletimini sağlamakta;yalıtkanlarda yer alan 5-8 elektronluk kapasite ise elektriğin iletimine izin vermemektedir.Yarıiletkenler ise şartlar uyumlu olursa elektriği
iletmektedir.
Peki,şartların uyumlu olması nasıl gerçekleştirilmektedir.İşte burada kullanılan teknoloji elektroniğin kullanım sahasına girmektedir.Elektronikte kullanılan transistörler ile entegre yapılarında ve bir çok alanda kullanılan
yarıiletkenlerde,belli sayıda elementer yarıiletkenin belli oranlarda kullanılması sonucu,yarıiletkenler birer iletken haline gelmektedir.Yarıiletkenin belli aralıklarda iletken ve belli aralıklarda yalıtkan haline getirilme işlemi ise
elektroniğin temel akım geçişini sağlamaktadır.Yani elektriksel akımların düzeni sağlanmakta ve bu düzen sayesinde hangi devrede ne kadar süre ile ne kadar elektrik akımına ihtiyaç varsa o kadarlık bir geçişe izin verilmekte ve
bunun sürekliliği sayesinde devre gerekli işi başarmış olmaktadır…

belgesi-2235

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin