Yaşlanmış Türkiye

Yaşlanmış Türkiye denilince akla padişah gelir. Kâh zayıf kâh güçlü, bazen müstebit, bazen de beceriksiz olan Vahdettin siyasî görüşü yetersiz olduğundan tamamıyla bir kadın, Sadrazam Damat Ferit Paşa ile evli olan kız kardeşi Mediha Sultan tarafından idare edilmekteydi.

 

Damat Ferit ise İngiltere’nin adamı, İngiliz mandasının hararetli bir taraflısıydı. Harbiye Nazırı Süleyman Şefik ise çok muhteris ve cahil, Dahiliye Nazırı Adil Bey keza İngiliz yanlısıydı. Bunların  oluşturduğu triumvirat (üçlü idare), padişahla beraber, İngiltere Yüksek Komiserliği’nce geniş ölçüde finanse ediliyordu.

 

Türklerin bir kısmı, hanedandan birkaç kişi, ulema sınıfından birkaç şahsiyet ve İngiliz parası almaktan mutluluk duyan bazı maceracılar bir yana bırakılırsa, Müslüman Türkiye’nin geriye kalan büyük çoğunluğu ve ordu açıkça milliyetçi idiler.

 

Kaynak: Kurtuluş Savaşı Sırasında Türk Milliyetçiliği
belgesi-2636

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin