Yeni Mezunların İş Görüşmelerinde Yaptıkları Hatalar

Yeni mezunların iş görüşmelerinde yaptığı hatalar nelerdir?


Mutlu K. Eroğlu (Ernst & Young Yönetici Seçme ve Yerleştirme Danışmanı)Kariyer Danışmanı köşemizde birçok makalesi bulunan Ernst & Young Seçme ve Yerleştirme Bölümü Danışmanları’ndan Mutlu Eroğlu yaptığı iş görüşmelerinde yeni mezunların işe alınmama sebeplerini sizin için açıkladı.


Yeni mezun bir kişi iş görüşmelerinde genellikle aşağıda bahsedilen durumlardan ötürü başarısız olur: • İş görüşmesine geldiğinde karasız ya da hangi alanda çalışmak istediğini bilmiyor olması ya da iş görüşmesine konu olan pozisyon/iş fırsatı ile ilgili genel bir fikrinin dahi bulunmaması,
   

 • Çalışmayı isteyebileceği iş alanlarını en azından bir ya da iki alternatif düzeyine bile indirgememiş olması,
   

 • Çalışmayı isteyebileceği alanları neden seçtiğine ilişkin sebep öne sürememesi,
   

 • İş görüşmesi sırasında kendisine eğitim geçmişine ve beklentilerine kısmen uygun görülen bir iş fırsatı önerildiğinde eğer bu istemeyeceği bir iş ise; profesyonelce reddetmeyi bilememesi, yetersiz bilgi ile umursamazca davranması ve “iş seçmesi”,
   

 • İş görüşmesi boyunca isteksiz, umursamaz veya çok rahat-laubali tavırlar sergilemesi,
   

 • Beden diline dikkat etmemesi (dik oturmaması, eliyle saçlarıyla oynaması, ayaklarını öne doğru uzatması, sürekli bir noktaya bakması, göz teması kurmaması, çok yüksek sesle gülmesi ya da yersiz espriler yapması, somurtması, oturduğu yerde yayılması vb.),
   

 • Mülakatı yürüten kişiyi dikkatli dinlememesi ve sorulan soruları sonuna kadar dinlemeden veya iyice anlamadan aceleyle yanıtlamaya çalışması,
   

 • Mülakatı yürüten kişinin sözünü kesmesi,
   

 • Mülakatta iken Konuyu dağıtması ve söyleyeceklerini uzatması,
   

 • Sorulan soruları geçmişinden örnekler vererek yanıtlarken birlikte çalıştığı kişileri, arkadaşlarını, öğretmen ya da eğitmenlerini kötülemesi,
   

 • Sorulan sorulara hiç yanıt verememesi, çekinmesi, yüzünün kızarması (sürekli olduğu takdirde), fazla utangaç davranması,
   

 • Çok fazla politik davranma eğiliminde olması, mülakatçının kendisinden beklediğine inandığı şekilde konuşmaya (yani nabza göre şerbet vermeye) çalışması ve daha da kötüsü bunu mülakatçıya hissettirmesi,
   

 • İş görüşmesine gelirken giysilerine ve hijyenine gereken önemi vermemesi, (örneğin istisnai bazı durumlar dışında ve önceden belirtmeden takım elbise giymemiş olması, kot pantolonla, şort ya da t-shirtle görüşmeye katılması),
   

 • Genel yaklaşımlarının profesyonelce olmaması, saygılı ve mesafeli ama içtenlikle konuşmaması,
   

 • Eksik, yanlış bilgiler vermesi,
   

 • Söz konusu işi almaya İstekli ve hevesli görünmemesi.

Yeni mezun bir adayın mülakatlarda başarılı olabilmesi için ise aşağıdakilere bağlıdır; • Yukarıda bahsedilen davranışları sergilememesi,
   

 • Ne istediğini bilen, kararlı bir tavır sergilemesi,
   

 • Türkçeyi çok iyi konuşabilmesi ve kendisini ifade etmekte başarılı olması,
   

 • Kendisine bir pozisyon önerildiğinde isteksiz olsa bile, kibar bir dille ve profesyonelce reddetmeyi bilmesi, neden o işi istemediğini mantıklı sebepler ileri sürerek anlatabilmesi,
   

 • İleriye yönelik hedefleri bulunması, bunlardan bahsetmesi ve bunlara ulaşmada izleyeceği yolu kısmen de olsa aklında çizmiş olması.

Elbette ki tüm bunların yanı sıra yeni mezun bir kişinin eğitiminden hareketle teknik bilgilerinin yeterli olması, yabancı dil bilmesi, saygın ve köklü okullardan mezun olması, çalışkan ve disiplinli bir kişiliğe sahip olması çok önemlidir. Bazı durumlarda not ortalaması ve okulda aldığı dereceler de göz önüne alınabilecek olan diğer hususlar olarak gösterilebilir.


 


 


belgesi-635

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin