20 Belge Ağlar

Iletisim Modeli Tasarlarken Dikkat Edilmesi Gereken Etmenler

Dikkat edilmesi gereken bu etmenler aslinda sistemin kompleksligiyle orantili olarak artabilir ya da azalabilir. Yani benim asagida sayacagim etmenler genellenemez her sistemde olmak zorunda degildir. Belki benim saymadigim bazi etmenler de eklenebilir ancak ben sizlere en temel olanlarini aktarmaya calisacagim.   Ilk etmenimiz Transmission System Utilization . Amaci iletisim etkinliklerini kullanilan ve paylastirilan iletisim cihazlarinin…

Bir Iletisim Modeli

Bir iletisim modeli temel olarak 5 elemandan olusur. Bunlar ;   Source (Kaynak) : Bu eleman iletisim modelimizde iletilecek olan datayi olusturmakla yukumludur. Ornegin telefonlar, kisisel bilgisayarlar.   Transmitter (iletici) : Genellikle kaynak tarafindan olusturulmus datalar hedef noktaya direct olarak iletilmezler. Arada bir transmitter dedigimiz bir cihaza ihtiyac olur. Transmitter’in asil gorevi kaynaktan gelen datalari…

Spanning Tree Protocol

STP  protokolü birden fazla link üzerinden birbirine bağlanmış switch’ler arasında bir ağ döngüsü olmasını engeller. Bunun için , kullanılan yedek linkleri kapatır. Yani STP ağdaki tüm likleri bularak bu linklerin yedek olanlarını kapatıp döngü oluşmasını engeller. Bunu gerçekleştirmek için ağ üzerindeki switch’lerden bir tanesi “root bridge” olarak seçilir. Bu switch’in portları da “designated port” olarak…

3 Katmanli Hiyerarsi

Üç Katmanlı Hiyerarşi Cisco , ağ planlaması sırasında ve donanımların yerlerinin belirlenmesi sırasında kendisinin sunduğu üç katmanlı yapıyı gözönünde bulundurmayı tavsiye eder. Bu yapı aşağıdaki üç katmandan oluşur;                        Core Layer          Distribution Layer          Access Layer  Bu modelde ,herbir katmanda çalışacak ağ cihazlarının özellikleri ve fonksiyonları açıklanmıştır. Şimdi kısaca bu katmanlara bir göz atalım; …

IEEE Datalink Katmanlari

IEEE ,OSI’nin Data Link katmanını LLC(Logical Link Control) ve MAC (Media Access Control) olmak üzere iki alt katmana ayırmıştır. Böylece aynı network kartı ve kablosu üzerinden birden fazla protokol ve çerçeve tipi iletişim kurabilir. Şimdi kısaca bu katmanları inceleyelim. 1.      LLC (Logical Link Control) Katmanı:Network katmanı ile donanım arasında transparan bir arayüz sağlar. Bu katmanda…

Ethernet Aglari

Ethernet Agları Ethernet ,kolay kurulumu ,bakımı ve yeni teknolojilere adapte olabilme özellikleriyle  günümüzde en çok kullanılan ağ teknolojilerinin başında yer alır. Ethernet ağlarda yola erişim yöntemi olarak  CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect ) kullanılır. Bu yöntemde aynı anda birden fazla cihazın aynı yol üzerinden veri göndermesi engellenmiş olur. Veri gönderecek cihaz ilk…

OSI Referans Modeli

OSI Referans Modeli             Bilgisayar ağları kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda sadece aynı üreticinin ürettiği cihazlar birbirleriyle iletişim kurabiliyordu. Bu da şirketleri tüm cihazlarını sadece bir üreticiden almalarını zorunlu kılıyordu. 1970’lerin sonlarına doğru ISO (International Organization for Standardization) tarafında, OSI (Open System Interconnection) modeli tanımlanarak bu kısıtlamanın önüne geçildi. Böylece farklı üreticilerden alınan cihazlar aynı ağ ortamında…

Yönlendirme Protokolleri

Yönlendirme Protokolleri 2 türlüdür:   1)      Distance Vector 2)      Link State   Distance Vector protokolünde yönlendirici, kendisine doğrudan bağlı diğer yönlendiricilerle bilgi alışverişinde bulunur ve bu yolla ağdaki yolların bilgisini edinir. RIP, IGRP, AURP (AppleTalk Routing) distance vector protokolleridir.   Link State protokolünde ise yönlendiricilerin birer veritabanı bulunur. Bu veritabanı yolu ile tüm ağ hakkında…

VPN ( Virtual Private Network )

 Ağ teknolojilerindeki düzenli gelişmelere rağmen, kurumların hedefidaha hızlı ve daha verimli haberleşme olanaklarını kullanabilmektir.Personel ve yöneticiler dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, yerelağlarına sanki ofislerindeymiş gibi erişebilmek isterler.1980 ortalarında ve 1990 başlarında hedeflerine ulaşabilmeleri içinuygulanan teknoloji telefon hatlarını kullanarak uzak erişimservisleriydi. Şirketler, yöneticilerinin taşınabilir bilgisayarlarınaveri sıkıştırabilme yeteneğine sahip hızlı modemler yerleştirip,ofisteki sunuculara bağlanabilmelerini sağlayabilirler. Çalışanlarınve yöneticilerin yapması…

Kablosuz Ağlar

Kablosuz ağlar hakkında 3 yazıdan oluşan serinin ilkini okumaktasınız. Diğer 2 yazıda en kısa sürede sizlere sunulacaktır. Bu yazıda, kablosuz ağlar (WLAN), IEEE’nin kablosuz ağlar hakkındaki standartları, WLAN topolojileri, ve daha birçok konuyu içerecektir. IEEE Standartları ve Kablosuz Ağlar: Kablosuz ağlara girmeden önce IEEE nin kablosuz ağlar hakkındaki standartalrını anlamak çok önemlidir. IEEE (The Institute…