5-30 Arasindaki Sayilar Carpimi CPP

5 ten 30 a kadar ki 5’in katları olan sayıları birbirleri ile çarpıp ekrana yazdırıyor.


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{
long product=1;
int array[7];
int x=5;
for(int i=0;i<7;i++)
{
array[i]=x;
x=x+5;
}
//product line
for(int z=0;z<7;z++)
{
product=product*array[z];
}
printf(“Product of 7 nums between 5-30 is : %ld”,product);
}


Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks
belgesi-419

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin