18 Belge Örnek Kaynak Kodlar

Structer’dan FILE’a veri yazdirma

Bu yazmış oldugum program normal array olmayan pointer kullanmayan hatta malloc bile kullanmayan bir sturucter a kullanıcıdan veri yazip daha sonra structerdaki veriyi aynen binary modda açılmış bir dosyaya aktaran bir programcik. #include struct data { int id; char name[20]; double price; int quantity; }product; void main() { FILE *ptr; ptr=fopen(“data.txt”,”wb+”); product.id=1; char blank[2]; while(product.id!=0)…

Csit114 Term Project

Project (CSIT114) Assignment Date: 06.01.2006 Submit Date : 23.01.2006 THE PROJECT SHOULD BE SUBMITTED DURING THE FINAL WEEK BOTH ON FLOPPY AND PAPER. Write a C program for a Company called stock.cpp that uses 5 functions, creat_file(), (first create the file that the user will insert information about stock) insert_info(), (the user will input stock…

Manuel pow Fonksiyonu CPP

C de bildiğimiz gibi kuvvet alan bir math.h kütüphanesi fonksiyonu bulunmaktadir. hatta ismi de pow() dur. Ancak illa math.h ‘a ihtiyacımız yok bu fonk. için kendimiz gayet rahat bir şekilde tanımlayabiliriz. Nasıl mı? işte kodlar aşağıda :   #include <stdio.h>int integerPower(int,int);void main(){int base,exponent;printf(“enter the base : “);scanf(“%d”,&base);printf(” enter the exponent :”);scanf(“%d”,&exponent);printf(“%d to the power %d…

Toupper Tolower CPP

Girilen bir string i array de muhafaza ediyor. ve bunu önce bütün harflerini büyütüp yapıp yazdırıyor sonra hepsini küçük.   #include<stdio.h>#include<ctype.h>#include<string.h>main(){int i;int len;char s[100];printf(“Enter a string : “);gets(s);len=strlen(s);for(i=0;i<=len-1;i++){printf(“%c”,toupper(s[i]));}printf(” “);for(i=0;i<=len-1;i++){printf(“%c”,tolower(s[i]));}} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-467

Rastgele Sayi ve Histogram (arrayle) CPP

10 tane rastgele numara alıyor bunları array de depoluyor ve sayıları ekrana yazdıyor karşılarınada o sayı kadar X karakterini basıyor bir nevi histogram oluşturuyor. #include <stdio.h>#include <stdlib.h>main(){int a[10],x;printf(“Element Value Histogram “);randomize(); for(int i=0;i<10;i++) {   x=1+rand()%19;  a[i]=x;  printf(“%i %i “,i,a[i]);   for(int z=1;z<=x;z++)   {   printf(“X”);   }  printf(” “); } } Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-434

Yazi – Tura Hesabi CPP

Bir para 100 kere havaya atılıyor ve kaç kere yazı kaç kere tura gelmiş onu hesaplıyor. her atışın sonucunuda ekrana yazdırmayı ihmal etmiyor 🙂 #include <stdio.h>#include <stdlib.h>int flip();main(){randomize();int cnt=1;int heads=0,tails=0;while(cnt<=100){if(flip()){printf(“Heads “);heads=heads+1;}else{printf(“Tails “);tails=tails+1;}cnt=cnt+1;}printf(” Total number of Heads was %i”,heads);printf(” Total number of Tails was %i”,tails);}int flip(){int x; x=rand()%2;if(x==1)return 1;elsereturn 0;} Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks…

Ismarlama Dortgen CPP

Bir hammadde karakteri giriyorsunuz. Birde kenar uzunlugu giriyorsunuz. Program size o karakteri kullanarak bir dörthen oluşturuveriyor..   #include <stdio.h>void square(int,char);main(){int side;char fillCharacter;printf(“Enter a character and the side length :”);scanf(“%c%d”,&fillCharacter,&side);square(side,fillCharacter);}void square(int side,char fillCharacter){int i,j;for(i=1;i<=side;i++){ for(j=1;j<=side;j++){ printf(“%c”,fillCharacter); }printf(” “);}}   Kaynak: Doğu Akdeniz Univ. CSIT Labworks belgesi-429

Fonk. ile 2 Sayinin Toplami

Biliyorum 🙂 iki sayının toplamını yapmanın çok daha basit yolları var ancak malum.. Okullarda böyle ilginç egzersizler mutlaka verirler.. printf(“%”,x+y); demek varken fonk. kurdurturlar.. Yakında da array kullanarak toplayın derlerse şaşmamak lazım 🙂   #include <stdio.h>int sum(int ,int);void display(int,int,int);main(){int x,y,z;printf(“Please enter two integer : “);scanf(“%d%d”,&x,&y);z=sum(x,y);display(x,y,z);}int sum(int i,int j){return i+j;}void display(i,j,k){printf(“%d + %d = %d”,i,j,k);} Kaynak:…