Structer’dan FILE’a veri yazdirma

Bu yazmış oldugum program normal array olmayan pointer kullanmayan hatta malloc bile kullanmayan bir sturucter a kullanıcıdan veri yazip daha sonra structerdaki veriyi aynen binary modda açılmış bir dosyaya aktaran bir programcik.

#include
struct data
{
int id;
char name[20];
double price;
int quantity;
}product;

void main()
{
FILE *ptr;
ptr=fopen(“data.txt”,”wb+”);
product.id=1;
char blank[2];

while(product.id!=0)
{
printf(”
Enter the product name : “);
gets(product.name);
printf(”
Enter price : “);
scanf(“%lf”,&product.price);
printf(”
Enter Quantity : “);
scanf(“%d”,&product.quantity);
printf(“Please Enter product id btw 0-100 : “);
scanf(“%d”,&product.id);
gets(blank);
fwrite(&product,sizeof(struct data),1,ptr);

}

rewind(ptr);
fread( &product, sizeof( struct data ), 1, ptr );
while ( !feof( ptr ) )
{
fread( &product, sizeof( struct data ), 1, ptr );
printf( ”
%d %s %lf %d
“, product.id,product.name,product.price,product.quantity );

}

fclose(ptr);
}

Belgeci , 2280 belge yazmış

Cevap Gönderin